Medlem Aktiviteter

Generalforsamling

 

Dagsorden til

 

Valggeneralforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.30 i Kreds 50

 

Der er kaffe fra kl. 16.00

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes i

 

Kantinen på Campusskolen, Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager.
 2. Valg af dirigent. Kredsstyrelsen foreslår konsulent fra DLF Allan Sørensen.
 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag trykt i generalforsamlingsbladet.
 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. Omdeles på generalforsamlingen.
 5. Regnskab for 2019. Herunder orientering om salg af lejlighed og anbringelse af investering af afkast. Revideret regnskab trykt i generalforsamlingsbladet.
 6. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
 7. Fremlæggelse af budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent. Kredsstyrelsens forslag er trykt i generalforsamlingsbladet.
 8. Valg ifølge vedtægter for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2022.

 

Formand: Opstiller: Lise Vadsager, Frederiksberg Skole, nuværende formand

 

2 kongresdelegerede/medlemmer af kredsstyrelsen: Opstiller: Ingelise Jørgensen, Vigersted Skole, fællestillidsrepræsentant og nuværende kongresdelegeret. Birgitte Lehrmann, Sorø Borgerskole, fællestillidsrepræsentant og nuværende kongresdelegeret.

 

1. suppleant for kongresdelegerede/medlem af kredsstyrelsen: Opstiller: Benedikte Rodenkam Nielsen, Campusskolen.

 

            1. suppleant til kredsstyrelsen/2. suppleant for kongresdelegerede:

 

           Opstiller: Henriette Søs Bøndergaard, Valdemarskolen.

 

            2. suppleant til kredsstyrelsen/3. suppleant for kongresdelegerede: Opstiller:

 

            Revisorer: Opstiller: Lars Westermann Hansen, Dagmarskolen og Klaus Bolø, Pedersborg Skole.

 

            Suppleanter for revisorer: Opstiller:

 

      9.   Eventuelt.

 

    10.   Afslutning af generalforsamlingen.

 

 

 

     Med venlig hilsen

 

     Lise Vadsager

 

     Kredsformand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.20   

 

 

 

 

Foreløbig dagsorden til

Valggeneralforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.30 i Kreds 50

Der er kaffe fra kl. 16.00

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes i

Kantinen på Campusskolen, Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted

 

 

 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen.
 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning.
 5. Regnskab for 2019. Herunder orientering om salg af lejlighed og anbringelse af investering af afkast.
 6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest 20.2.20.
 7. Fremlæggelse af budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent.
 8. Valg ifølge vedtægter for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2022.
 9. Eventuelt.
 10. Afslutning af generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Lise Vadsager

Kredsformand

 

Tilmelding senest den 25. februar 2020 foregår således:

*Hvis du har en Tillidsrepræsentant, skal du tilmelde dig til ham/hende

*Alle andre skal sende en mail til 050@dlf.org

 

 

27.1.20

 

Referat 2019

Generalforsamlingsbeslutning 2016 Formandshonorar

Generalforsamlingsbeslutning 2016 Konsulent