Medlem Aktiviteter

Generalforsamling

Næste generalforsamling er torsdag den 12. marts 2020 i Ringsted

 

Referat 2019

Generalforsamlingsblad 2019

Foreløbig dagsorden til Generalforsamling den 21. marts 2019

Ringsted-Sorø Lærerforening 

Foreløbig dagsorden til

Generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 16.30 i Kreds 50

Der er kaffe fra

kl. 16.00

 

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes i

Kantinen på Campusskolen, Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted

 

 

  1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager
  2. Valg af dirigent.
  3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen.
  4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning.
  5. Regnskab for 2018.
  6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest 28.2.19.
  7. Fremlæggelse af budget 2019 og fastsættelse af kredskontingent.
  8. Eventuelt.
  9. Valg af suppleant til kredsstyrelsen da Maja Elvang har fået nyt arbejde.
  10. Afslutning af generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Lise Vadsager

Kredsformand

 

 

 

 

8.2.19

Generalforsamlingsbeslutning 2016 Formandshonorar

Generalforsamlingsbeslutning 2016 Konsulent