Nyhedsbrev August 2017

Kære alle 

Rigtig meget velkommen til et nyt og helt friskt skoleår. Nogle vil sige, at vi er tilbage i ”hamsterhjulet”. Men måske har ferien været en anledning for mange til at tænke over, at hverdagen ikke bør være et ”hamsterhjul”? Måske skal vi huske på, at det kan være en god ide at ”holde ferie” onsdag mellem klokken 16 og 20? At vi er nødt til at indrette vores dagligdag med nogle åndehuller, så vi kan trives i den. Og at det er i orden ikke at være robust, omstillingsparat og fleksibel 24 timer i døgnet? Det er vist ikke så moderne at sige, men ikke desto mindre ret vigtigt, synes vi, som ser mange af jer blive syge og stressede i løbet af et skoleår. SÅ: Pas på jer selv derude

Vi er begyndt vores annoncerede rundtur på de faglige klubber. Vi glæder os til at lytte med hos jer alle, og er naturligvis også klar til at fortælle om vores indsatser. Vi laver løntjek hos jer igen i år – nogle i forbindelse med møderne i de faglige klubber.

Vores indsats om ”Grænseoverskridende adfærd” venter til efter efterårsferien. Vi har nemlig brug for mere data fra jer, og en snak med alle TR’erne. Vi håber, at I vil være behjælpelige igen, hvis vi får brug for det.

Vi har taget kontakt til politikerne, som vi vil ”fodre” med skolestof her inden valget. Læringsplatformene kører mildt sagt ikke på skinner i nogen af kommunerne, og det skal vores politikere bl.a. vide. Vi vil dukke op til vælgermøderne og stille spørgsmål, og den information, vi sender til politikerne, vil vi også sende til jer. Så håber vi, at I måske har lyst til at dukke op på nogle af vælgermøderne i jeres lokalområder og være med til at sætte folkeskolen på dagsordenen. 

Vi er ved at ”varme op” til DLF’s kongres i oktober. Den kommer naturligvis til at handle om overenskomst, men der er også et punkt, der hedder ”Arbejdsliv 2017”. DLF gør en masse indsatser for at få ”lærerne til at lykkes med opgaverne”. Men vi må erkende, at der er flere og flere, der ”ikke lykkes med deres læreropgaver” og dem vil vi også gerne, at foreningen forsøger at gøre noget politisk for at hjælpe.

Vi har lovet et arrangement med Lærernes Pension i efteråret for overenskomstansatte. Det bliver mandag d. 30. oktober klokken 16.30 på kredskontoret. Tilmelding til 050@dlf.org. Der vil blive serveret lidt spiseligt til mødet.

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening.

 

 

Emner

Målgruppe