Nyhedsbrev Juni 2017

Nyhedsbrev Juni 2017

Kære alle 

Her kommer skoleårets sidste nyhedsbrev, sommerferien venter forude, og som sædvanlig er den tiltrængt for de fleste.

Kredsen har efter generalforsamlingen arbejdet med indsatsområder for det kommende skoleår, og TR’erne har givet deres inputs til dem. Lokalaftaler, løntjek, løndage, læringsplatforme og ytringsfrihed er gengangere. Kommunalvalg 17 og OK18 bliver store emner i efteråret, mens ”Den involverende fagforening”, projekt ”Øget faglig progression” i Ringsted, MED-udvalgets muligheder og vores egen undersøgelse om grænseoverskridende adfærd er nye tiltag. Endelig laver vi et arrangement med Lærernes Pension i efteråret, ligesom vi vil prøve at komme på besøg i alle faglige klubber i løbet af skoleåret.

En lille praktisk bemærkning: Læg mærke til, at hvis du er deltidsansat, nedsættes grænsen for, hvornår det høje undervisningstillæg udbetales forholdsmæssigt.

Sorø: Vi har lavet en forhåndsaftale for alle lærere i kommunen, så alle stiger et løntrin. Det betyder så, at der er lidt mindre til at forhandle lokalt, men alt i alt har det givet mere i løn til alle.

Det lykkedes ikke at få en aftale om arbejdstid – det vil politikerne ikke. Til gengæld er der lavet små lokale, fleksible aftaler på alle skoler, men vi opgiver ikke tanken om at lave en rigtig aftale efter kommunalvalget. Samtidig har vi sammen med Henrik Madsen og TR’erne strammet forståelsespapiret temmelig meget op.

Måske har I lagt mærke til, at pejlemærkerne bliver rost i ministeriet. Det er jo som udgangspunkt godt, men vi har nu tilladt os at skrive til Henrik Madsen og Rolf Clausen, at det var lige tidligt nok at ”gå i byen” med det, inden evalueringen blandt medarbejderne var gennemført.

Ringsted: Vi er stadig ikke tilfredse med lønforhandlingsproceduren, og i skrivende stund er det lykkedes at få kommunen til at erkende, at det ikke har været optimalt i år, så vi har aftalt at mødes med kommunen for at forhandle ny procedure.

Områdeledelsen blev ikke gennemført, og i øjeblikket prøver vi at blande os i projekt ”Øget faglig progression”, som er alternativet til områdeledelse. Samtidig følger vi vores nye arbejdstidsaftale tæt.

Vi har fået ny skolecenterchef – Jesper Ulrich, og vi skal have nye skoleledere på både Campus, Byskovskolen, Vestervej Skole og Valdemarskolen. Nye folk og nye skikke vil få indflydelse på vores arbejde også, og vi vil forsøge at få indflydelse på udviklingen, og også her indgå i en positiv dialog.

Kredskontoret er åbent på helt normal vis i uge 26 og 32, i de mellemliggende uger skiftes vi til at aflytte telefonsvareren og ringer tilbage til jer, der har brug for det. 050@dlf.org 57 67 44 55

Til slut vil vi gerne sige 1000 tak for samarbejdet med jer alle sammen og rigtig, rigtig god sommer

 

 

 

Mange sommerhilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening.

Emner

Målgruppe