Nyhedsbrev Maj 2017 Grænseoverskridende adfærd

Kære alle 

Når man læser begge kommuners konklusioner af APV’erne, ser det ud som om, jeres generelle tilfredshed med jobbet er ganske høj. 

Det hænger ikke rigtig sammen med, at medlemmerne på generalforsamlingen gav udtryk for, at grænseoverskridende adfærd i skolen er et stort arbejdsmiljøproblem. 

Vi blev enige om, at vi skal have gjort noget ved elevernes grænseoverskridende adfærd overfor de voksne, og kredsstyrelsen kom med et tilsagn om, at vi vil arbejde med den problemstilling. 

Hvis vi skal have mulighed for at dokumentere, at det rent faktisk er et problem, selvom det ikke kommer til udtryk i trivselsrapporterne, så er I nødt til at hjælpe os 

Vi introducerer via dette nyhedsbrev samt i en lille video på vores facebookside en kampagne, som løber ad stablen fra 15. maj til 15. juni. TR/AMR fra jeres skole vil placere en rød mappe et sted på skolen, hvori vi beder alle lærere udfylde et ultra simpelt skema, hvis man har været udsat for en hændelse, som man selv synes, har trådt over ens grænser. Registreringen er anonym og man kan nøjes med at skrive en dato og sætte et kryds i skemaet. Hvis man har lyst, kan man godt skrive, hvordan episoden er forløbet, men det er ikke et krav. 

Vores grænser er forskellige, så man skal kun tænke på, hvordan man selv har det med episoden og ikke barnets bevæggrunde til at opføre sig skidt. Alle konflikter har en årsag, og den ved vi, der arbejdes med i hhv pejlemærkerne/elevcentreret læringsledelse (Sorø), og task force, Plan A og plan B (Ringsted).

Denne undersøgelse handler kun om jeres oplevelse af grænseoverskridende adfærd. 

Inden sommerferien vil vi i kredsstyrelsen kigge nærmere på det indsamlede materiale, og efter sommerferien vil vi tage stilling til, hvilke tiltag vi vil gøre. 

På forhånd mange tak for hjælpen.

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening.

 

Emner

Målgruppe