Nyhedsbrev September 2017 (1)

Kære alle

Kommunalvalget nærmer sig, og vi skal udnytte situationen og bruge krudt på at fortælle om, hvad lærerne gerne vil. Sidst i dette nyhedsbrev indsætter vi det seneste ”kampagne-brev” til politikerne. Vi ved, at der afholdes mindst to vælgermøder i Sorø, som handler specifikt om folkeskolen. Det ene på Holbergskolen d. 3. oktober klokken 19.00 og det andet på ”Værkerne” d. 12. oktober, hvor Enhedslisten afholder et møde. I Ringsted afholdes der mange lokale vælgermøder, og her kan du følge med på en side, politikerne selv har lavet, der hedder ”Valgkamp i Ringsted kommune” på Facebook. Vi håber, at I dukker op i jeres lokalområder.

Det er indtil efterårsferien muligt at registrere ”grænseoverskridende adfærd” på de små, nemme sedler. Din TR har dem, og det er vigtigt, at I registrerer ALT, hvad der opleves som grænseoverskridende for at få det bedste billede af virkeligheden.

Man kan stadig nå at melde sig til mødet med Lærernes Pension for overenskomstansatte. Det foregår på kredskontoret mandag d. 30. oktober klokken 16.30, og du skal melde dig til på 050@dlf.org, så sørger vi nemlig for lidt spiseligt. Der er ikke en aldersgrænse for deltagelse i arrangement – man skal bare være interesseret i sin pension.

Vi vil også lige nævne, at vi tager alle TR’erne med på kursus sidst i oktober. Denne gang skal vi til København, hvor kurset holdes på Vandkunsten. Vi vil nemlig gerne have, at alle TR’er får sat ansigter og indhold på den hjælp og vejledning man kan få derinde – og det skulle jo gerne være til gavn for jer.

De bedste hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

 

Her kommer politikerbrev nr. 2:

 

Kære nuværende/kommende byrådspolitiker

Her kommer 2. del af vores ”info om folkeskolen-service”. Sidste gang skrev vi om folkeskole/privatskole-problematikken. I mellemtiden har vi sendt materiale til jer, hvor der var mulighed for at lave kandidatprofil på ”Folkeskolen”’s hjemmeside. Det har mange gjort, men der er plads til jer alle sammen.

I øjeblikket prøver vi at få et overblik over alle vælgermøderne. Måske ses vi til nogle af dem.

Vi vil nøjes med et enkelt ”fælles-kommunalt emne”, vi har kaldt ”grænseoverskridende adfærd”. Det handler ikke om børn med diagnoser. Heller ikke om børn i særlige udfordringer. Det handler om ganske almindelige børns ualmindelige opførsel. Vi oplever som lærere i stigende grad børn, som ikke vil indordne sig under fællesskabets rammer. De – og deres forældre - har en opfattelse af, at netop deres barn har brug for helt særlige vilkår. Og tit ender det med, at vi har elever siddende i klasserne, som siger ”nej – det der gider jeg ikke” eller ”fuck dig – du bestemmer ikke over mig!” – til lærerne. Det synes vi ikke er et acceptabelt arbejdsmiljø for hverken børn og voksne. Vi har netop en undersøgelse af problemets omfang kørende blandt vores medlemmer. Det er naturligvis vores opgave at skabe et fornuftigt klasserumsmiljø, og vi arbejder med teknikker og metoder til at håndtere vanskelige elever. Men vi tror også, at det handler om fælles rammer for skolen og forventningsafstemning mellem elev, forældre og skole, og det vil vi meget gerne i dialog med jer og med skolebestyrelserne om. Vi håber på et møde i foråret i skoleforum - Ringsted/dialogmøde – Sorø, hvor vi sammen kan sætte opdragelse, fælles forventninger, respekt og tillid mellem børn og voksne på dagsorden. Det arbejder vi med forvaltningerne omkring, men vi synes, det er en spændende diskussion, som også bør ligge jer som politikere på sinde. Hvad er det vi vil med skolen, og hvordan kan vi udfylde rammerne. Måske kan vi sammen lave en moderne udgave af ”Emma Gad”, der passer til vores tidsalder.

Dette var de ”fælles-kommunale” ord for denne gang.

Særligt for Sorø:

Sorø Kommune har et politisk mål om at skabe de bedste betingelser for herboende børnefamilier og forhåbentligt for mange kommende. Vi ved, at byens folkeskoler i den forbindelse er af allerstørste betydning og derfor bør prioriteres for på bedste vis at opfylde de mange krav, som stilles til en moderne og tidsvarende folkeskole, der evner at gøre alle børn så dygtige som overhovedet muligt.

Tildelingsmæssigt ligger Sorø Kommune på almenområdet meget under såvel landsgennemsnittet som tildelingen i vores nabo Ringsted Kommune. Medregnes specialtilbud (som der har været en del polemik omkring), ligger Sorø Kommune stadig under landsgennemsnittet og meget under Ringsted Kommune (tal fra KRL).

At veluddannede, dygtige lærere, pædagoger og skoleledere med gode relations kompetencer har stor betydning for vore fælles folkeskole, anerkender vi fuldt ud, men vi er også nødt til at gøre opmærksom på, hvor vi som lærere er udfordret og kan gøre gavn af en højere økonomisk tildeling.

Lærerne i Sorø underviser generelt rigtig meget. I Ringsted Kommune har man indgået en aftale med Ringsted-Sorø Lærerforening om bl.a et loft på undervisningen på 26 lektioner, således at det sikres, at lærerne har den fornødne tid til at forberede en undervisning, som kan udfordre og gavne alle elever. Med loven om inklusion er vi derudover udfordret af elever med store såvel faglige som adfærdsmæssige problemer. Med den rette støtte vil det være muligt at afhjælpe denne udfordring.

Vi skal også blive bedre til at ruste eleverne til at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvor der nu kræves bestemte karakterer for overhovedet at komme ind. Krav som vi selvfølgelig skal gøre alt for, at eleverne kan opfylde.

Har I brug for en uddybelse af ovenstående, er I meget velkomne til at rette henvendelse til Ringsted-Sorø Lærerforening.

Særligt for Ringsted:

I Ringsted kommune har I været med til at sikre lærernes arbejdstid. Det er vi glade for, og det har vi tidligere kvitteret for. Men vi undrer os over, at kommunens kassebeholdning tilsyneladende er så stor, som det er tilfældet. Hvad mon vi sparer sammen til? Trods de gode tiltag der er sket i kommunen, er skoleområdet både bygningsmæssigt og driftsmæssigt presset. Vi ser det bl.a. på den manglende bygningsvedligeholdelse – flere skoler er gamle og trænger til at blive opdateret til moderne undervisningsmiljøer. Et andet fokuspunkt, som vi kunne tænke os, at I arbejder med som politikere, er it-udstyr og kompetencer indenfor it. Vi er i fuld gang med at implementere en læringsplatform (den der hedder It’s learning) og også i den forbindelse er det problematisk, at udstyret er så bedaget, at det kan tage det halve af en undervisnings- eller forberedelsestime at åbne maskinerne, lige som de ikke er i stand til at køre de programmer, der kræves i en moderne undervisning. Lærernes undervisning i den nye læringsplatform har indtil videre ikke været nok til at løfte de fleste af os til dygtige brugere af systemet.

Kommuner er ikke ens, og det skal de heller ikke være. Der vil blive arbejdet med forskellige fokuspunkter rundt omkring, men vi er som medarbejdere interesseret i, at forskellene ikke bliver kæmpe store, og som kreds har vi gode indsigtsmuligheder i andre kommuners måder at gøre tingene på. Lad os lære af hinanden.

 

På vegne af kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening,

Formand Lise Vadsager, liva@dlf.org

57 67 44 55.

Emner

Målgruppe