Nyhedsbrev december 2018

Kære alle sammen

 

Nu er det medlemmernes tur til at mene noget om folkeskoleidealet. Vi håber, at mange af jer har meldt jer til et af møderne om det, og at der må komme noget godt ud af det (medlemsbrev fra Vandkunsten 3. december).

 

Vi har været til møde med begge kommuner i Sorø om de nye retningslinjer for arbejdet med mål i folkeskolen, som heldigvis er blevet gjort meget mindre bindende. Det var rigtig dejligt at være til et møde, hvor KL, DLF og undervisningsministeriet stod sammen i enighed om en ny retning. I øjeblikket arbejdes der på, hvordan læringsplatformene kan forenkles, så de passer med lovgivningen. Det er systemet, der skal passe til os – ikke omvendtJ. Her har vi en opgave i begge kommuner.

https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/juni/180620-fm-laeringsplatforme-anbefalinger.pdf?la=da

 

 

Mange medlemmer har spurgt til kommissionens  arbejde i forhold til arbejdstid. Der er ikke så meget i medierne om det, for man ønsker ikke, at delelementer skal bruges til at politisere med, mens processen er i gang. Men Lise har været til formandsmøde og hørt på oplæg fra Per B Christensen, som er formand for kommissionen. Det lyder som om, der er et grundigt og seriøst arbejde i gang. Den holdning deles af de kredse, der har haft besøg af kommissionen. Din TR har været til møde på kredsen og har fået mere information om arbejdet, så spørg der eller ring til os, hvis du vil vide mere om det.

Vi aner ikke, hvornår der kommer et folketingsvalg. Men vi ved, at de rammer kommunerne har for at drive skole er dybt afhængige af folketingets prioriteringer. Derfor satser vi på at kunne gøre en indsats også i den forbindelse. Vi foreslår noget i samarbejde med resten af fagbevægelsen, men det vil I høre mere om, når det bliver aktuelt.

I Sorø, hvor vi ikke har en arbejdstidsaftale, er rundturen på skolerne med ”Ny start for folkeskolen” slut. Vi har fået et godt og stort materiale, som nu skal gennemarbejdes og drøftes i flere forskellige fora mhp at komme med nogle konkrete løsninger. Vi håber, der kommer noget godt ud af det og siger tusind tak for jeres engagement på møderne.

 

I Ringsted begynder ”Ny start”-aktiviteterne i TRIO’erne, hvor vi bl.a. skal arbejde med Ringsted Kommunes målsætning for folkeskolen – vi er særligt interesserede i mål nr. 4, som handler om medarbejdernes arbejdsmiljø.

 

Og så har vi fået en ny medlemsgruppe fra UU-Vestsjælland. Velkommen til.

Men nu skal vi alle sammen holde en forhåbentlig dejlig juleferie lige om lidt. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nyt år.

De bedste hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening.

Emner

Målgruppe