Nyhedsbrev November 2018

 RINGSTED-SORØ LÆRERFORENING – NYHEDSBREV.

N o v e m b e r 2 0 1 8

 

 Kære alle sammen

Så er jeres udsendte tilbage fra kongressenJ I kan læse alt om den på www.folkeskolen.dk (i selve bladet er vi citeret) eller www.dlf.org, så følgende er vores personlige tanker om kongressen:

På kongressens første dag kom der under punktet ”Evaluering af OK 18 forløbet” meldinger fra to af hovedstyrelsens medlemmer, nemlig Regitze Flannov og Morten Refsskov, om at man nok skal til at overveje, om det er ved at være på tide at forlade kravet om en central arbejdstidsaftale. Det bragte en frustreret næstformand til tasterne og efterfølgende på talerstolen onsdag formiddag.

At fravige kravet om en central aftale er svært at acceptere. Godt nok har vilkårene for lærerne i årevis været forskellige fra kommune til kommune, men med alle de forskellige aftaler og fælles forståelser, der er lavet og bliver lavet, vil vilkårene blive endnu mere forskellige – Er det acceptabelt? Og bliver vi, der ingen aftale har (f.eks. Sorø), efterladt på perronen?

Vi brugte også meget tid på ”Folkeskoleidealet”. Det giver så fin mening, at vi har vores egen mening om, hvilken skole vi gerne vil have – særligt når nu alle andre – f.eks. politikerne – har. Det er et rigtig spændende arbejde, og indtil videre står der rigtig mange ord, som (næsten) alle kun kan være enige i. Lise gik på talerstolen for at agitere for en ekstra ”pind” i folkeskoleidealet – som skal handle om forventninger til hinanden og omgangstone og form i skolen. Emma Gad i nye klæder.

Det ligger i forlængelse af vores indsats i kredsstyrelsen igennem de senere år, hvor vi har haft meget fokus på vold og grænseoverskridende adfærd. Det er efterhånden lykkedes os at få sat problematikken på dagsordenen i begge kommuner, hvilket vi naturligvis er glade for.

Samtidig ved vi godt, at der fortsat er store udfordringer på området, til stor frustration for mange kollegaer. Når vi italersætter udfordringerne over for forvaltninger og politikere, så står vi bedst med reelle tal og fakta i hånden. Desværre viser det sig ofte, at der i de officielle systemer ikke er særligt mange registreringer. I så fald runger vores påstande hult. At få registreret antallet af episoder er altså vigtigt for os. Vi håber meget, at I vil bruge kommunernes muligheder for at indberette HVER gang, I udsættes for vold på jeres arbejde. Tidligere har kredsen haft registreringsmapper liggende på alle skoler. Enkelte skoler tilmed i flere omgange.

Vi har fremadrettet valgt at ændre vores strategi, således vi retter særligt fokus på de skoler, der er mest udfordret. Såfremt en skole oplever store problemer med vold og grænseoverskridende adfærd, kan TR tage kontakt til kredsstyrelsen, og så vil vi hjælpe den enkelte skole specifikt med råd, vejledning og i sidste ende kræve handling hos forvaltning og politikere.

Det skal dog understreges, at selvom fokus nu flyttes til de skoler, der er hårdest ramt, så vil vi også fortsat have fokus på vold og grænseoverskridende adfærd generelt. Du kan læse ”Folkeskolen” fra denne uge, hvor Lise medvirker i artiklen: Hvor er det godt, at der er nogle, der tør sige det”.

Sidste info: Vi glæder os SÅ meget til at være sammen med mange af jer på ”Åbent kursus” i weekendenJ

Ingen plads til billeder denne gang

De bedstehilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening.

Emner

Målgruppe