Nyhedsbrev September 2018

Kære alle sammen

Vi er stadig i gang med opfølgning på OK18. Formandskabet har været til konference, hvor vi både er blevet inspireret og har delt viden og ideer med de andre kredse. Formålet er, at vi ikke blot skal sætte os ned og vente på kommissionens arbejde, men at vi allerede nu skal udnytte, at der fra KL’s side lægges op til et nyt samarbejde.

 

Helt konkret har vi i Sorø aftalt en rundtur med forvaltningen på alle skoler, hvor vi fortæller om det nye samarbejde med KL og lytter til lærernes ideer til, hvordan vi kan forbedre forholdene på skolerne. I Ringsted har vi også aftalt en skolerundtur, men her bliver det med “TRIO-en”, forvaltningen og os som en opfølgning på “Åben samtale om folkeskolen”. Her skal vi også tale om kommunens mål for folkeskolen, for det er en ambitiøs målsætning, der også kræver, at vi arbejder med arbejdsmiljøet.

 

Vi har i begge kommuner været en aktiv del af budgetfasen. I Sorø kommune er der varslet omfattende besparelser, i Ringsted er det i år mere fredsommeligt.

 

Også i år kan du få lavet løntjek - det bliver på din egen skole, og det hører I mere om efter efterårsferien.

 

Vi har kongres i oktober. Her skal der også følges op på OK18, og mon ikke også arbejdet med regeringens udspil om folkeskolereformen bliver et tema.

 

Vi har også 3 medlemsarrangementer på programmet her i efteråret:

 

Velkomstarrangement for nye og næsten nye medlemmer (målrettet jer der er ansat i 2017-18): 20. september klokken 17 på kredskontoret. Hvis du er interesseret og IKKE har fået en invitation af din TR, så bed om en eller ring til os på tlf. 57 67 44 55.

 

Arrangement for vores mindre medlemsgrupper - jer der f.eks. er ansat på Sorø Fri Fagskole, SOSU-skolerne, på forvaltningerne: 25. oktober klokken 17 på kredskontoret. Også her er der sendt indbydelse ud, så giv lyd, hvis det er gået din næse forbi. (tlf. 57 67 44 55)

Endelig er der Åbent kursus for ALLE medlemmer 16.-17. November på Emmaus i Haslev. Vi har sammensat et program, vi håber I kan lide, og vi skal hygge os og spise dejlig mad😊. Her har vi IKKE udsendt invitation endnu - det kommer snart, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

De bedste hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening.

 

Emner

Målgruppe