Nyhedsbrev august 2019

Kære medlemmer

 

 

Så er skoleåret i fuld gang, og intet tyder på, at det bliver mere fredeligt end sidste år.

 

Vi har indgået lokalaftaler om løn i Sorø, som til forveksling ligner sidste års. Vi påpeger, at det er problematisk, at vi hvert år bliver mødt med, at der ikke er flere penge i kassen end sidste år.

 

I Ringsted skal vi have lønmøde med direktøren i september, hvor vi skal drøfte lønsammensætningen i Ringsted kommune.

 

I Ringsted er vi i fuld gang med en runde skolebesøg, hvor skolechef Jesper Ulrich og kredsformand Lise Vadsager diskuterer arbejdsmiljø. Det er en særlig situation, at et af kommunens mål for skolerne er medarbejdernes arbejdsmiljø. Det er en mulighed, vi har grebet og altså arbejder videre med.

 

I Sorø har vi sammen med de andre organisationer deltaget i kommunens ”folkemøde”. Det drejede sig om frivillighed og var foreningernes mulighed for dialog med kommune og politikere. Lise deltog i en debat om, hvordan medarbejdernes arbejdsmiljø påvirkes af frivillige på arbejdspladsen. Det er en svær balancegang, for mange ansatte er glade for de frivilliges indsats på arbejdspladserne, men vores påstand er, at I hellere ville have flere kollegaer. Meget kort sagt, mener vi, at vores opgave er at sikre, at overenskomstdækket arbejdet ikke spares bort, og der sættes frivillige i stedet.

 

 

 

Vi har for længst skrevet, at I skal sætte kryds i kalenderen torsdag d. 14. november til medlemsarrangement med Helle Hein. Hun fortæller os om motivation i arbejdet, og hun gør det, så man nærmest både griner og græder. Vi inviterer også politikere og skoleledelser, for det er jo ikke nok, at vi selv ved, hvad der motiverer. Kom med – en rigtig invitation er på vej

 

Forvaltningerne i begge kommuner synes, vi bruger alt for mange penge på vikarer. De vil hellere have rigtige lærere til at dække hinanden ind ved sygdom og andet fravær. Det kan måske give god mening, men hvordan er det lige, vi kan organisere det? Vi taler med alle tillidsrepræsentanterne om, hvordan vi bedst kan byde ind i den problematik.

 

Vi har fået nye IT-systemer i begge kommuner og Aula er på vej. Vi synes, det er en udfordring med al den tid, der går med den slags, når man ikke har for meget af det i forvejen, så det er også et issue, vi arbejder med. Lise har skrevet et indlæg om det til avis, facebook og ”Folkeskolen”.

 

Vi har stadig enkelte kalendere for det nye  skoleår tilbage, så hvis nogen har fortrudt, at I ikke har bestilt, kan I nå det endnuJ Så skriv til 050@dlf.org – så reserverer vi en til dig.

 

Godt arbejdsår

 

 

De bedste hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening.

Emner

Målgruppe