Nyhedsbrev juni 2019

Kære medlemmer

 

Så fik vi en socialdemokratisk regering, og Pernille Rosenkrantz Theil som undervisningsminister. Vi havde ikke den store succes med den sidste socialdemokratiske regering, men vi håber, at den nye regering har lært af Corydons og Thorning-Schmidts fejltrin. Vi synes, at vi kan læse nye og mere venlige toner overfor lærerne og folkeskolen i den nye regerings forståelsespapir, som forhåbentligt er grundigt gennemarbejdet. Så lad os gå til det med optimisme.

 

Lokalt har vi også hørt gode toner fra A. På byrådsmødet i denne uge stemte den socialdemokratiske gruppe i Sorø for Ø’s forslag om at indgå i forhandling med Ringsted-Sorø Lærerforening om en arbejdstidsaftale for lærerne. Det hjalp desværre ikke, for forslaget blev nedstemt. Bemærkelsesværdigt var det, at dem der stemte imod overhovedet ikke prøvede at forklare, hvorfor de stemte imod – de stemte bareL

 

Vi har netop sagt farvel til 4 ”gamle” TR’er og budt velkommen til 4 nye. Vi siger stor tak til de gamle for en ihærdig og utrættelig indsats for medlemmerne og ønsker de nye rigtig meget held og lykke i det super vigtige job.

 

Vi har indgået aftaler om afvikling af ferie og arbejdets placering med begge kommuner. Mange har sikkert hørt om den nye ferielov med samtidighedsferie, og det er ikke helt enkelt, når man er skolelærer, fordi vores ferie jo er ”tvungen”. Derfor har vi taget kontakt til begge kommuner mhp at få lavet en ordning, alle kan se sig selv i. Den ultra korte version er, at hvis man er fastansat, er der stort set ingen forskel på ny og gammel ordning. Hvis man er syg, skal på barsel eller er i gang med jobskifte, er det en god ide at kontakte kredsen – men det er det jo altidJ Og 6. ferieuge er der ingen ændringer i. Aftalerne om arbejdets placering/ferie ligger på Insite, hvor der også er lidt mere forklaring for dem, der er interesserede i det.

 

Vi har stadig nogle kalendere for kommende skoleår tilbage, så hvis nogen har fortrudt, at I ikke har bestilt, kan I nå det endnuJ Så skriv til 050@dlf.org – så reserverer vi en til dig.

 

Kredskontoret har sidste almindelige åbningsdag 4. juli, og vi åbner igen 5. august. Men mails til 050@dlf.org vil blive læst hele sommeren og telefonsvareren vil blive aflyttet, idet kredsstyrelsen skiftes til at passe post og beskeder.

 

Så er der bare tilbage at ønske alle en rigtig dejlig og velfortjent sommerferie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedste hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening.

Emner

Målgruppe