Nyhedsbrev Oktober 2019

O k t o b e r 2 0 1 9
Kære medlemmer
Suk og krise – vi har kun 10 tilmeldinger til vores Helle Hein arrangement 14. november. Skynd jer at melde jer til på 050@dlf.org 
Vi holder arrangement for nye medlemmer i foreningen 25/11, så sæt kryds i kalenderen, hvis du er ansat efter 1. januar 2019
Vi har været nødt til at flytte vores generalforsamling i foråret til 12. marts. Sørg gerne for at få det ind i arbejdspladsernes kalendere allerede nu. Der må nemlig helst ikke komme til at ligge andet den dag.
På kongressen (se insite, Folkeskolen og dlf.org vedr referat mm) mødte vi vores nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil. Hun vil gerne på besøg i kredsene. Det er vist aldrig før set, at en minister besøger fagforeningen, så den mulighed lader vi ikke gå forbi os. Lise og Birgitte deltager i mødet, som naturligvis er forberedt nøje.
Skolekommissionen har snart gjort deres arbejde færdigt, og rapporten bliver offentliggjort 16. december. Samme dag er formændene kaldt til møde og dagen efter kommer alle tillidsrepræsentanter til møde i Odense for at blive orienteret om indholdet. Dette for at disse allerede kan fortælle medlemmerne om strategi og øvrige tiltag i den forbindelse hurtigst muligt.
KL og DLF er gået sammen om at spørge alle kredse om, hvilke initiativer, der er taget i forbindelse med ”Ny start” fra OK18. Vi besvarer undersøgelsen sammen med begge forvaltningschefer i kommunerne.
TR og AMR har været til temadag sammen med os. Her har alle makkerpar udvalgt et emne, som er det, der er den største udfordring på skolerne lige nu. Opgaven er at ”tage en lille bid af emnet”, som det er muligt at gøre noget ved, og sætte initiativer i gang på arbejdspladserne. Spørg din TR/AMR, hvad de har valgt at arbejde med på netop din skole, og hvad I sammen skal iværksætte.
Og så til slut en lille hilsen fra en ekstern: Der er iværksat en Eux-kampagne, som primært er forankret på Facebook (https://www.facebook.com/euxdk/), og her lanceres løbende nye indholdselementer. Kampagnen kører med høj intensitet frem til marts 2020, hvor kampagnen afsluttes.
Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe