Nyhedsbrev September 2019

Kære medlemmer

 

Regeringens tre støttepartier Radikale, SF og Enhedslisten rejser nu sammen et krav til regeringen om et permanent milliardløft af folkeskolen allerede fra næste skoleår. Det er gode nyheder, og det bliver spændende, om og hvordan det udmøntes.

I overenskomstforhandlingerne i 2018 indgik Danmarks Lærerforening og KL den fælles samar-bejdsaftale ”Ny Start”. Målet med samarbejdet er at sikre, at forhandlingerne om blandt andet lærernes arbejdstid kommer i mål ved forårets forhandlinger. Lærerkommissionen blev nedsat, og nu nærmer tiden sig, hvor arbejdet offentliggøres. Først og fremmest er vi interesserede i, hvilke anbefalinger og forslag der kommer i forhold til indgåelse af en arbejdstidsaftale. Kommissionen offentliggør deres arbejde 16. december, hvorefter formænd og TR’er indkaldes til møde om det umiddelbart efter. I foråret begynder periodeforhandlingen på baggrund af anbefalingerne. Arbejdet handler ikke kun om arbejdstid, for der er også sat 4 udviklingsarbejder i sving: Viden i spil, Realisering af Fælles Mål lokalt, Dialog om skoleudvikling og Den gode skole. DLF er repræsenteret i alle grupperne.

Lokalt vil vi gerne understøtte det centrale arbejde ved at inddrage så mange som muligt i de faglige debatter og problemstillinger på skolerne. Vi samarbejder med en konsulent fra Vandkunsten, som har holdt kursus for TR’erne. Det som optager jer, optager også os, men tit kan de problemstillinger, vi tumler med, synes kæmpe store og umulige at gøre noget ved. Vi vil understøtte TR og AMR i at ”tage små bidder” af de store problemstillinger, så vi sammen bliver bedre til at sætte ord på og gøre noget ved det, der optager os. Så det vil I høre nærmere om snart på jeres skole.

I morgen tager vi til kongres. Vi skal naturligvis diskutere ”Ny start”, og så skal vi forhåbentlig vedtage det nye folkeskoleideal, som der er arbejdet på gennem en lang periode.

Der er også nogle interne udfordringer, der skal ses på. Færre lærere på landsplan gør noget ved medlemstallet, så der er en stor indsats i gang, som bliver kaldt ”Er vi gearet til fremtiden?” Samtidig skal der vælges formandskab, og der har I sikkert set på Folkeskolen mm, at der er en del intern uro om disse poster. Vores holdning til den sag er, at vi naturligvis skal have et (generations)skift i formandsskabet på et tidspunkt, men at det er et ret dårligt tidspunkt at lave større interne rokader, fordi vi står overfor en vigtig tid, hvor der faktisk ser ud til at være ”hul igennem” til regering og KL her inden periodeforhandlingerne til foråret. Det er helt sikkert tid til at stå fast og holde sammen, uanset hvem der ender på de ekstra vigtige poster i foreningen.

Hovedstyrelsesvalget, som I skal stemme til, kommer senere på efteråret – men mere herom senere.

Husk Helle Hein 14. november – indbydelsen kommer i næste uge.

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

 

Emner

Målgruppe