Nyhedsbrev Februar 2020

Kære medlemmer

 

Har I mon opdaget, at Skolekom er lukket?? Det har I sikkert, men mange af jer har ikke tænkt på, at I har opgivet skolekom som den mail, hvor DLF kan komme i kontakt med jer. SÅ: TJEK din mailadresse på www.dlf.org – ”min side”. Så har vi din mail, og kan komme i kontakt med dig

 

I har fået to indbydelser ud her i slutningen af januar: En til et hygge/spille-arrangement d. 21. februar (mail sendt ud d. 23/1, tilmelding til 050@dlf.org).

Den anden invitation er til kredsgeneralforsamlingen d. 12. marts, og her er der tilmelding til din TR (hvis du ikke har sådan en, så ring og tilmeld dig til Dorthe 57 67 44 55

 

Det er jo en valggeneralforsamling, og lige nu ved vi, at Lise, Birgitte og Ingelise stiller op igen, men vi ved også, at Jakob ikke stiller op, og det er ret nødvendigt, at vi får fyldt alle pladser op. Så hvis du kunne have lyst til det spændende arbejde, så er du velkommen til at ringe og høre nærmere om, hvad jobbet indebærer, f.eks. til Lise 23 82 32 07.

Man kan godt stille op på selve generalforsamlingen, men vi vil vældig gerne kende til dit kandidatur. Du har også mulighed for at skrive et lille indlæg om dig selv, og hvad du gerne vil arbejde for i styrelsen, som du kan få med i ”kredsbladet” forud for generalforsamlingen. På selve GF anbefaler vi, at man præsenterer sig og siger et par ord om sig selv.

 

5. februar var der ekstraordinær kongres, som handlede om de kommende periodeforhandlinger og Ingelise, Birgitte og Lise var med. Alle er klar over, at meget står på spil denne gang, og måske derfor er der også rigtig mange bud på strategien for forhandlingerne. Vi fik vedtaget en kongresvedtagelse: https://www.folkeskolen.dk/1587596/kongres-her-er-seks-maal-som-dlf-gaar-til-arbejdstidsforhandlinger-med

 

Det ser ikke så håndfast ud, men debatten var både nuanceret og spændende. Ønsket fra kongressen var, at vores forhandlere skal have et bredt mandat og mulighed for at søge nye løsninger. Det var en lukket kongres, og internt var der masser af gode og konkrete forslag til, hvordan vi kan lykkes med en aftale, bl.a. var vores næstformand, Birgitte på talerstolen for at pointere, at kommuner uden en aftale (Sorø) ikke vil efterlades på perronen.

 

Alle er enige om målet: at vi vil have aftalte forhold igen, med bl.a. procedureregler, sammenhæng mellem undervisning og forberedelse, tydelige prioriteringer og gennemsigtighed.

 

Vi er så vældig spændte på, hvordan forhandlingerne kommer til at skride frem, idet det jo er en helt ny måde at gøre det på og med en helt ny baggrund. I hvert fald skønnes det, at forhandlingsklimaet er bedre denne gang. 

Så er det tid til en lille ferie igen, og vi ønsker jer en rigtig dejlig vinterferie

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe