Nyhedsbrev marts 2020

Kære medlemmer

 

Her kommer et helt særligt nyhedsbrev i en helt særlig situationL

 

Det giver næsten sig selv, men vores generalforsamling i aften er udsat på ubestemt tid.

 

Det har den vedtægtsmæssige konsekvens, at den nuværende generalforsamlingsvalgte kredsstyrelse fortsætter som ledelse for kredsen, indtil der kan afholdes en ny generalforsamling indkaldt med de i vedtægterne bestemte varsler.

Generalforsamlingen vil blive genindkaldt, så snart det findes forsvarligt.

 

I dag har vi holdt styrelsesmøde for at afgøre, hvordan vi driver kontoret i den kommende tid.

 

Kontoret vil være fysisk lukket, da alle som udgangspunkt arbejder hjemmefra ved deres transportable PC’er.

 

Som statsministeren siger, skal vi rykke sammen ved at rykke væk fra hinanden, så kredskontoret kommer til at fungere virtuelt i den kommende tid:

 

Telefonen vil være åben mandag – torsdag kl. 8.30 – 15.00 samt fredag kl. 8.30 – 13.00, og her vil du blive taget imod af Dorthe, ganske som du plejer: 57 67 44 55. Konsulenten arbejder også, som han plejer, blot kun telefonisk. Du kan også skrive til ham: mipe@dlf.org

 

 

Styrelsesmedlemmerne kan du få fat på via hovednummeret eller på mail:

Formand Lise Vadsager: liva@dlf.org

Næstformand og FTR i Sorø, Birgitte Lehrmann: bile@dlf.org

Kasserer og FTR i Ringsted, Ingelise Jørgensen: ijo@dlf.org

AMR Jakob Vinum (går på barsel 1/4): jvpe@dlf.org

På Danmarks Lærerforenings hjemmeside: www.dlf.org  kan du læse om corona og ansættelsesvilkår.

 

Kredsen arbejder lige nu ud fra, at vi alle er på arbejde, blot på en anden måde. Vi får jo stadig løn, og det er et vigtigt signal at sende, at vi alle arbejder for at opretholde en hverdag, hvor vi er i kontakt med hinanden, samtidig med at vi passer på os selv og børnene.

 

Ovenstående er med al mulig forbehold for alt muligt – tingene går jo lidt stærkt lige nu, og vi kan få nye vejledninger fra både DLF, arbejdsgivere og ministeriumJ

 

Pas godt på jer selv og jeres kære: Vi nøjes med et virtuelt kram:

 

 

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

 

 

Emner

Målgruppe