Nyhedsbrev april 2020

Kære medlemmer

 

Så er begge kommuner godt i gang igen, og det er da helt vildt at se, hvordan sådan nogle skolelærere kan få tingene til at fungere. Kæmpe respekt herfra for alt det arbejde I gør på skolerneJ

 

Nu er der imidlertid udsigt til, at Coronasituationen desværre ikke er overstået lige foreløbig, så vi er nødt til at skabe noget, der ligner en hverdag, hvor vi også taler om arbejdstid, rimelighed og gennemskuelighed i de nye rammer.

Overenskomsten gælder stadig. Det gør vores lokale arbejdstidsaftale/forståelsespapir også, men opgaverne for tiden ser helt anderledes ud, end vi er van til. F.eks. er der opgaver, der ikke kan eller skal løses, og som indenfor arbejdstiden kan byttes ud med andre. Det kalder måske på en præcisering, og her vil vi gøre opmærksom på at:

Ansættelsesgrad overholdes. Hvis man er på deltid, er man det også nu, og ellers kan man midlertidig blive bedt om at ændre ansættelsesgrad – og aflønnes for dette.

Fleksibel arbejdstid – der skal fortsat skal være tid til forberedelse af undervisningen. Det er ikke nødvendigvis hurtigere at forberede ude- eller fjernundervisning. Den forberedelse der kan varetages hjemmefra, og de møder der kan afholdes virtuelt, afvikles fortsat sådan for at mindske smitterisiko.

Max 40 timer om ugen – man har stadig krav på at gøre arbejdstiden op. Overarbejde gøres op efter aftale.

Der skal fortsat være mulighed for, at TR og AMR kan udføre deres arbejde.

Når opgaver aflyses og erstattes af noget andet, skal det være tydeligt og kendt af alle – især af den pågældende lærer.

Hvis man i denne periode har fået tildelt efter/videreuddannelse, taler leder og medarbejder om vilkårene for afvikling af denne eller en eventuel udsættelse/aflysning.

Vi har en fælles opmærksomhed på børn og personale i 6.-10. klasse, som oplever denne periode som særlig hård. Hvis det inden sommer bliver sundhedsfagligt forsvarligt at sende flere børn i skole, må vi sammen finde en løsning, der gør, at disse børn også får en eller anden form for ”rigtige mennesker” ind i deres skoleliv igen. Det er for tidligt at sige noget konkret om forslag til det, men vi må alle gerne tænke på gode ideerJ

 

Nedlukning og foreløbig genåbning har været præget af topstyring. Vi arbejder sammen med tillidsrepræsentanterne på, at vi får mere indflydelse på den næste fase af genåbningen.

 

 

 

 

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe