Nyhedsbrev påske 2020

Kære medlemmer

Bemærk, at aftalerne ikke er vedhæftede her på hjemmesiden, men ligger på InSite. 

I kan altså godt holde påske

 med rigtig god samvittighed, for sikke en indsats I har leveret rundt omkring J. Det er HELT imponerende, som mange ting er kommet på skinner og hvor meget, der fungerer i helt nye rammer. TAK for samarbejdet.

 

Alle i vores to kommuner er blevet spurgt om, hvorvidt de har mulighed for at træde til og arbejde på et andet overenskomstområde end det, de normalt arbejder på, og kommunerne har indsamlet medarbejdere i en ”jobbank”. Vi har indgået en aftale i Sorø kommune om vilkårene for dette, og hvis vores medlemmer i Ringsted kommer til at indtræde i andre funktioner, har kredsen også en aftale klar til underskrift der. Aftalen i Sorø vedhæftes dette brev.

 

Det er gået op for mange forældre, hvad lærerne laver til daglig, og mange er meget imponerede over skolens praksis. Vi mener, at vi skal bruge denne medvind som løftestang i periodeforhandlingerne, som stadig er i gang. Det giver ganske god mening at afskaffe lov 409 på den baggrund, når man nu har erfaret, hvor vigtig fleksibilitet og samarbejde er. Der er fuld gang i periodeforhandlingerne, og der bliver i disse dage afholdt kredsformandsmøder. Det vil I høre nærmere om fra centralt hold.

 

Den aftale der blev indgået om afvikling af frihed i fredags (vedhæftet) har givet en del forvirring og uenighed rundt omkring, og I har modtaget en video fra Anders Bondo om indholdet i den, ligesom lederne har modtaget et brev med en præcisering fra DLF og KL i fællesskab.

Lærere, der under hjemsendelse varetager nødundervisning, er som udgangspunkt ikke omfattet af aftalen. Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte elevs behov, og her er det naturligt, at det er barnets sædvanlige lærere, der underviser. På den anden side, er det klart, at lærere af mange grunde kan have lyst og mulighed for ekstra ferie lige nu, så I det omfang det kan lade sig gøre, og lærerne ønsker det, bakker vi naturligvis op om, at ferie afvikles, ganske som det plejer på denne årstid. Hvis nogen står tilbage med noget restferie, når vi skal i skole igen, bakker kredsstyrelsen op om, at man ikke afvikler ferie i maj og juni, men får udbetalt eller overført ferie, idet det netop vil være i de måneder, der er allermest brug for os på skolerne.

 

Vi fik aldrig holdt vores generalforsamling, og vi synes ikke, der er tegn i sol og måne om, at vi får lov at holde et stort arrangement med lærere fra mange skoler lige foreløbig. Derfor arbejder vi på, hvordan vi kan gøre i stedet, men det vil I høre nærmere om.

 

Der bliver så småt talt om en genåbning af vores samfund, og skolerne er naturligvis nævnt. I skrivende stund arbejdes der på højtryk både i Skolelederforeningen, KL og i DLF for at denne tilbagevenden skal blive så tryg for alle som muligt.

 

Påsken bliver helt sikkert anerledes end planlagt for de fleste. Vi håber, I vil få nogle fredelige dage med jeres allernærmeste, hvor vi prøve at nyde den ro, vi nu får mulighed for at opleve.

 

Glædelig påske

 

 

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe