Nyhedsbrev December 2020

Kære medlemmer

 

Her kommer årets sidste hilsen fra os til jer som afslutning på et helt usædvanligt år.

 

Vores kommuner nåede lige at komme med i den delvise nedlukning her inden jul. Vi er i dialog med fagcentercheferne, og I er bedre forberedt, end I var i foråret. Alligevel er det endnu en omvæltning i et meget turbulent år. Der skal lyde en kæmpe stor TAK for jeres samarbejde og konstruktive tilgang i helt umulige situationer. Vi ved, at I arbejder på højtryk for at få enderne til at nå sammen – altid – men særligt lige nu.

 

 

I begge kommuner forhandler vi om suppleringer til A20. Vi mener, at det er vigtigt at holde fast i det centralt aftalte, så det ikke glemmes i en lokal kontekst. Derfor lægger vi op til, at A20 bliver en del af de lokale dokumenter, og så prøver vi at udfylde rammen med lokale suppleringer. Vi er ikke færdige, men vi er sikre på, at I bliver inddraget lokalt på skolerne, når der skal udarbejdes det, der hedder ”skoleplan” på skolerne. Her bliver jeres samarbejde med TR og i faglig klub centralt, for nu vender forhandlingen om arbejdets tilrettelæggelse tilbage på skolen, dele af det ligner det, vi kendte før 2013.

 

TR er en nøgleperson på skolen. I skal alle vælge TR inden 1. marts. Den nuværende TR vil forestå valget. Vi håber, at I vil bruge lejligheden til at sætte fokus på det faglige fællesskab og bakke op om den TR, I vælger.

 

 

I Ringsted kommune har vi efter en meget lang forhandling opnået en forhøjelse af Ringstedtillægget fra 2200,- årligt i 00-kroner til 4300,- årligt i 00-kroner. Det er ikke til at blive fed af, men kampen har stået om, at vi gerne vil have fælles tillæg til alle. Det vil kommunen ikke – de vil hellere forhandle individuelt og lokalt. De 4300,- gives som en anerkendelse af arbejdet med kommunens målsætning.

 

Vi har netop afsluttet kongressen. Den første dag i september har vi fortalt om i et andet nyhedsbrev. Den sidste dag blev udsat pga. covid19 til virtuel afvikling. Det handlede om folkeskolens fremtid, grøn omstilling, DLF’s organisering i fremtiden samt en udtalelse fra kongressen om vores holdning til covid19 situationen. Det hele kan læses på www.dlf.org

 

 

Tilbage er der at ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nyt år. Det bliver helt sikkert en anderledes af slagsen i år. Måske kan de nye forhold bidrage til en ro, vi alle trænger til?

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

 

 

Emner

Målgruppe