Nyhedsbrev maj 2020

Kære medlemmer

 

Der har godt nok været mange omstillinger, der har givet anledning til mange medlemshenvendelser i den seneste tid, for det er en usikker tid, vi lever i. Det lægger et stort pres på lærerne, at vilkårene bliver lavet om i stor stil hele tiden.

 

I den almindelige verden burde alle have fået nye opgaveoversigter indtil flere gange i dette forår. Det er situationen taget i betragtning naturligt, at det ikke er sket, men det viser også, hvor vigtigt gennemskuelighed og tydelighed i opgaveoversigterne er til daglig.

 

Den næste genåbning er på vej, og planlægningen er godt på vej på alle arbejdspladser. Kredsen har tillid til, at skoleledere og TR’er rundt omkring får lavet nogle gode rammer, men vi er ikke tilfredse med de retningslinjer, vi har fået fra centralt hold, som efter vores mening ikke er specifikke nok.

 

Det er også lidt svært at forstå, at vi indtil nu har holdt 2 meters afstand, som meget belejligt bliver lavet om til 1 meter, netop som det blev nødvendigt at putte flere elever ind i klasserne. Det kan sagtens være sundhedsmæssigt forsvarligt – det kan vi ikke bedømme, men ret pudsigt, alligevel.

 

Kontoret er fysisk åbent igen, men kun for styrelsen og de ansatte. Møder afholdes fortsat virtuelt, og man skal lave en særlig aftale, hvis man vil have et fysisk møde. Og telefonen er åben hele tiden som sædvanligt.

 

Vi har igen i år bestilt papirkalendere, da der fortsat er mange, der er glade for dem, og I skal bestille den hos Dorthe (dola@dlf.org) senest 29. maj. De vil efterfølgende blive leveret på skolerne. Pensionisterne kan afhente kalendere tirsdag d. 2. juni klokken 11-13 i gården bagved kredskontoret. Her vil der også være en Corona-sikker kop kaffe, så man lige kan slå en sludder af i det fri.

 

I har fået to medlemsbreve fra Anders Bondo Christensen om periodeforhandlingerne. Meldingerne fra forhandlingerne har hidtil været positive, men her i den afsluttende fase er der uenighed om de mere konkrete detaljer. Meldingen fra formandsmødet er, at DLF holder fast i, at der skal være noget konkret, vi kan ”støtte ret på” i en eventuel aftale. Hold øje med din mail, hvor DLF vil informere centralt undervejs.

 

Da det måske kan vare længe, før vi må mødes mange mennesker på tværs af skolerne, arbejder vi med muligheden for en virtuel generalforsamling. Vi vil vældig gerne have jeres mandat til det arbejde, vi skal lave fremover, for det er jo netop det demokrati, vores forening bygger på. Det er til gengæld ikke helt nemt, da det skal være et medie, alle kan tilgå uanset licens, ligesom det skal være muligt at lave anonym afstemning undervejs. Det vil I høre nærmere om.

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe