Nyhedsbrev November 2020

Kære medlemmer

 

November er jo i sig selv lidt mørk og kedelig, men Coronaen lægger også sin klamme hånd på vores hverdag og arbejdsliv. Privat skal vi bevæge os i ”bobler” og må ikke gøre det, vi plejer at synes, er sjovt, hvis vi er for mange. Derfor har mange medlemmer svært ved at acceptere, at vi gerne må færdes blandt mange børn og voksne på deres arbejde. DLF har arbejdet med den dagsorden, og det skrev Gordon Ørskov Madsen medlemsbrev til jer om forleden. Lokalt har vi fået ekstra rengøring i begge kommuner, og vi arbejder dagligt med spørgsmål og dilemmaer i denne mærkelige situation. Lærere har fået lov til at bære visirer, men vi hører, at det er der ikke mange, der gør. Måske opleves det ubehageligt? Eller grænseoverskridende? Eller man vil ikke være ”den første”, der tager det på. Vi vil ikke forholde os til, hvad I vælger, men vi synes, det bør være en naturlig del af hverdagen for tiden. Begge kommuner bruger kun Testcenter Danmark – de private og halvdyre test man kan købe hos Falck er for usikre (fejl i 4 ud af 10).

Vær opmærksom på, at hvis man kan sandsynliggøre, at man er blevet smittet med Corona på jobbet, skal man indberette det som en arbejdsskadesag. Dette f.eks. af hensyn til eventuelle senfølger.

 

Vi holder løntjek, som vi plejer i disse uger, men det er TR der står for det lokalt. Enten tjekker TR selv din lønseddel eller også tager TR din lønseddel med på kontoret til vores konsulent, Michael.  

 

Vi arbejder med A20 og har lokale samtaler med forvaltninger og skoleledere om kommunale supplementer til den centrale arbejdstidsaftale. I Sorø er det allerede meldt politisk ud, at vi kun må lave de supplementer, vi i forvejen har i vores forståelsespapir i dag, så her bliver det helt centralt at udnytte bestemmelserne i A20. I Ringsted skal det behandles i det politiske udvalg i slutningen af året, om vi eventuelt kan koble elementer fra den gamle aftale med A20. I begge kommuner bliver både TR og lærere involveret, når skoleplan og implementering skal udmøntes.

 

Vores paraplyorganisationer FTF og LO bliver begge opløst og FH (Fagbevægelsens hovedorganisation) opstår 1. januar. Vores sektion består af Ringsted, Sorø, Slagelse, Holbæk, Odsherred og Kalundborg. Lise sidder i arbejdsgruppen, som skal være med til at danne den nye organisation. Det er virkelig forskellige kulturer, der mødes der, men det er bestemt også et værdifuldt fagligt fællesskab. Lise arbejder dog for, at strukturen bliver ”let” – vi vil ikke være med til at poste store summer i endnu et led i fagbevægelsen.  

 

Husk indbydelsen til virtuelt medlemsmøde den 23.11. (sendt 6/11). Vi håber, at I vil tage imod en anden måde at lave medlemsarrangement på. Måske kan I endda nå hjem i sofaen, så det også bliver lidt hyggeligtJ

 

Kontoret i Nørregade er forsat åbent, som det plejer, men vi begrænser antallet af besøgende. Det betyder, at du lige skal ringe i forvejen, hvis du vil have et personligt møde i vores kalender. DLF har centralt besluttet, at møder med over 10 personer afholdes virtuelt, og det efterlever vi lokalt.

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

 

 

Emner

Målgruppe