Nyhedsbrev Oktober 2020

Kære medlemmer

 

Kongressen blev afviklet i sidste uge efter alle Coronakunstens regler, og vi fik valgt en ny formand og sagt pænt farvel til den gamle. Der var en næsten elektrisk stemning i salen, for det var et meget tæt løb. Vi glæder os til samarbejdet med Gordon Ørskov Madsen, som vi mener, er den rette mand til posten. Vi håber nemlig, at han vil være i stand til at samle foreningen med sin viden og sit engagement, ligesom vi tror på, at han vil være god til at udnytte alles kompetencer – også modkandidaternes – til vores alles bedste.

 

Kongressen behandlede pga Corona kun det allermest nødvendige – OK21 og A20, og du kan se alle dokumenter her: /om-dlf/kongres-september-2020/03-arbejdstid

Der ligger en kongresvedtagelse om krav til OK21 i ovenstående link. Særligt synes vi, at det med ”arbejdslivsforbedringer” kan blive interessant, for med den pensionsalder de fleste af os render rundt med, gælder det om at have mulighed for at kunne holde til et helt arbejdsliv. Desværre må vi nok forvente, at den økonomiske krise vil sætte sit præg på forårets overenskomstforhandlinger, for den private sektor, som vi plejer at sammenligne os med, er gået helt i stå pga Covid19L

 

Implementeringen af A20 skal foregå i 3 lag: Fælles med KL, indsatser med andre interessenter og foreningens egen implementering i hhv. kort og langt tidsperspektiv. Notatet 3.1.1. beskriver værktøjer og handlemuligheder, og vedtagelsen er en politisk rammesætning om, hvad vi gerne vil opnå.

Den nye lokale kredsstyrelse har konstitueret sig: Formand: Lise Vadsager, næstformand og tovholder for arbejdsmiljø: Birgitte Lehrmann, kasserer og tovholder for kursus: Ingelise Jørgensen og tovholder for det pædagogiske område Benedikte Rodenkam Nielsen. Vi har på et heldagsmøde arbejdet med den mundtlige beretning, som vi sendte ud til jer i sidste uge. Vi har lagt en plan, så vi i løbet af året får gjort noget ved alle de temaer, der er nævnt i beretningen.

 

MED-aftalen i Ringsted kommune er endelig forhandlet færdig, og den er gældende fra 1. oktober.

 

Forhandlingerne om budgetter i kommunerne er færdige, og vi har givet vores besyv med via høringssvar. I begge kommuner tilføres der flere midler til folkeskolen – dejligt for engang skyld ikke at skulle pege på besparelserJ

 

Corona-situationen udvikler sig hele tiden, og det er svært at følge med. Hvis man er nær kontakt til en smittet – og det er man, hvis man har en smittet i sin klasse – skal man testes to gange:

https://www.folkeskolen.dk/1855596/laerere-og-paedagoger-kan-springe-over-i-corona-koeen-som-naerkontakter.

 

Kontoret i Nørregade er åbent, som det plejer, men vi begrænser antallet af besøgende, og vi gør det, vi kan virtuelt. Det betyder, at du lige skal ringe i forvejen, hvis du vil have et personligt møde i vores kalender.

  

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe