Nyhedsbrev Februar 2021

Kære medlemmer

 

Efter en lang hård periode med hjemmeundervisning, skal de små klasser nu til at møde fysisk i skole igen.

 

Mens vi har været lukket helt ned, har vi brugt en del krudt på at italesætte, at lærerne ikke har været hjemsendt men har arbejdet fuldt ud. Pressen har i den grad talt højt om mistrivsel, læringstab mm, men vi har valgt at fortælle om, at covidsituation godt nok er noget værre skrammel, og at vi ikke har kunnet levere normal undervisning, men at eleverne har fået udbytte af undervisningen til trods for vanskelige vilkår, og at de har haft tæt kontakt til deres lærere mm. Elever og lærere skal altså ikke ”i gang igen” – de skal fortsætte deres undervisning i nye rammer – igen! Der er tale om en sundhedskrise, og naturligvis har det pædagogiske konsekvenser, men det er altså en fuldstændig imponerende indsats, der bliver leveret bag skærmene, og vi skal ikke gå med på ideen om, at ”vi taber en hel generation på gulvet”😊

 

Vi kunne have ønsket os mere specifikke rammer for genåbningen. Der er efter vores mening for meget, der er overladt til lokale beslutninger. Læs om foreningens holdninger og arbejde med covid19 på www.dlf.org Lokalt er vi straks gået i gang med dialogen med forvaltning og skoleledere.

 

Generalforsamling: Vi afholder generalforsamling torsdag 25. marts kl. 16.00. Det bliver virtuelt. Vi  har bestemt, at få afviklet det vi er forpligtet til ifølge vores vedtægter. Vi glæder os til at se så mange, som har lyst til at være med. Så laver vi et medlemsarrangement, når hele coronaballaden er overstået, og vi alle er vaccineret.

 

Dagsorden og mødelink sendes i selvstændig mail.

 

DLF har indgået en aftale om arbejdstid for både  staten og regionen. Det betyder, at alle vores medlemmer igen kommer til at arbejde under aftalte rammer, og at lov 409 er begravet for evigt. Foreningen afholder møder for TR’erne om implementering af aftalerne.

 

På det kommunale område er vi også i hus med lokale fortolkninger af A20. Vi håber på, at I vil bakke rigtig godt op om jeres TR’er og give dem et solidt mandat, når de skal forhandle med skolelederne. Hvis det skal lykkes, er en løbende dialog på skolen vigtig, og ledelsen skal mærke, at TR har medlemmerne bag sig.

 

TR-valg: I skal jo vælge TR her i foråret. Nuværende TR forestår valget, og det er muligt at gøre det virtuelt. Hvis der er flere kandidater, kan man enten oprette virtuel afstemning eller finde ud af en afstemningsprocedure lokalt, hvis ikke det bliver muligt at mødes med alle medlemmer fysisk.

 

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

 

 

Emner

Målgruppe