Nyhedsbrev juni 2021

Kære medlemmer

 

Så begynder vi så småt at kunne dufte sommerferien forude. Husk, at hvis du bliver syg i ferien, skal du huske at meddele det til din leder, idet du kan få erstatningsferie, hvis sygdommen overskrider 5 hverdage.

 

Kredskontoret har åbent som normalt i uge 26 og uge 31. I ugerne 27-30 har vi fysisk lukket på vores lokale kontor, men du kan lægge en besked på vores telefonsvarer – 57 67 44 55 - eller sende os en mail på 050@dlf.org . Vi passer nemlig telefon og mail på skift, så du vil blive kontaktet😊

 

Vi har ansat en ny konsulent, Ivar Askøe, som både kender til lærerjobbet, til vores organisation, og til både det kommunale og det statslige område. Ivar kommer til at præsentere sig selv, men vi kan allerede nu sige, at vi glæder os rigtig meget til samarbejdet.

 

Vi siger pænt farvel til Michael Petersen tirsdag d. 31. august klokken 15-17 på kredskontoret.

 

Vi er særligt optaget af arbejdsmiljøet for tiden – af flere grunde: Dels er der netop kommet en ny bekendtgørelse, der sidestiller det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Dels er mange ramt af et ”post-corona-syndrom”, hvor undersøgelser viser, at rigtig mange går rundt og kæmper med eftervirkningerne af et meget mærkeligt arbejdsår. Nogen italesætter det højt og tydeligt, andre går mere stille med dørene. Et skal vi holde sammen om: at det har været et svært år for alle, og vi skal lytte til hinandens behov og følelser i forhold til at være fysisk tilbage til en næsten normal hverdag.

 

Vi har også en problematik i, at mange lærere i de yngre aldersgrupper endnu ikke er vaccineret, men skal tage vare på den eneste befolkningsgruppe, som faktisk ikke bliver det – nemlig børnene. Derfor er det også lige tidligt nok at afblæse coronarestriktionerne på skolerne – og måske skal vi slet ikke afblæse det hele – nogensinde? Vi har nemlig på alle områder set fordele i den høje hygiejne – både børn/elever og voksne har været mindre syge end tidligere, og der er både arbejdsmetoder og tiltag i undervisningen, der har været brugt i perioden, som vi måske kan gøre brug af senere.

 

I Ringsted er vi ved at afvikle lønmøder på skolerne ovenpå indgåelse af forhåndsaftalen.

I Sorø er vi ved at forhandle begge dele på en gang, og særligt i Sorø har kommunen nu også blik for, at vi generelt ligger lavt på lønnen sammenlignet med andre kommuner. Det faktum tager Ringsted kommune nu med ophøjet ro – men vi giver ikke op og arbejder videre!

 

Aftalerne om lokal implementering i forbindelse med A20 er så småt ved at falde på plads rundt omkring, vi mangler mest det statslige område, som jo først skal være i hus til nytår. På det kommunale område har langt de fleste landet noget fornuftigt, og vi har allerede nu lavet aftaler om evaluering af implementeringen.

 

Kan I nu alle sammen have en aldeles fremragende sommer 😊

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe