Nyhedsbrev oktober 2021

Kære medlemmer

 

Arbejdet med A20 er godt i gang på alle skoler, og alle TR’er kæmper en kamp for, at I kan mærke en forskel. Vi håber, at I vil hjælpe jeres TR ved at deltage på faglig klub og ved selv at stille spørgsmål til f.eks. opgaveoversigten hos jeres ledere. Vi skal vise lederne, at vi har brug for overskuelige og retfærdige rammer om arbejdstiden.

 

Staten og regionen er også kommet i mål med deres version af A20, og den implementeres fra næste skoleår. Vi vil prøve at understøtte TR på SOSU, Fri Fagskole og Filadelfia med arbejdet på skolerne.

 

Vi har netop fejret ”Lærerens dag” med kager til alle skoler. I fortæller os, at de blev modtaget godt – tak for det. Egentlig er tanken jo, at det er ledelser og forældre, der giver lærerne et klap på skulderen, men vi oplever, at dagen er gået lidt i glemmebogen mange steder, så i år valgte vi altså at fejre os selv og give dagen lidt ekstra opmærksomhed.

 

 

Kommunalvalget nærmer sig, og efter ferien laver vi et temanyhedsbrev om politikernes visioner for folkeskolen. Vi skriver læserbrev til avisen, og vi afholder vælgermøde sammen med de andre organisationer. (Sidstnævnte kun Ringsted. I Sorø lykkedes det ikke i år; til gengæld har vi her været i kontakt med flere politikere, som er interesserede i vores synspunkter)

 

Vi har inviteret til møde for nye medlemmer og andre interesserede d. 9. november på kredskontoret – se særskilt invitation om det.

 

 

Endnu engang udfordres vi på vores lønpolitik. Begge kommuner har svært ved at rekruttere lærere. Særligt i Ringsted ”fisker” skolelederne personale hos hinanden og henter lærere fra andre kommuner. De lover rask væk lærere en bedre løn end jer, der allerede er ansat, får. Helt uden at tale med os, og det synes vi ikke, er i orden. Hvis man vil betale for at rekruttere, bør man også gøre noget for at fastholde dem, der i årevis har ydet en ihærdig indsats. Men det betyder, at enkelte medlemmer undres over, at vi – deres egen fagforening – siger nej til at acceptere en højere løn end kollegaerne. Foreløbig holder vi fast i vores lønpolitik – i hvert fald indtil I har givet os et andet mandat på en generalforsamling.

 

Efter ferien har vi løntjek på skolerne – enten ved os el. ved TR. Så tjekker vi, at I i hvert fald får det, der er aftalt pt.

 

Ivar – vores nye konsulent – er kommet rigtig godt fra start, og vi er rigtig glade for samarbejdet. Da vi har langt færre ansatte lærere i kommunerne = færre medlemmer nu end tidligere, er Ivar på en 80% ansættelse. Det betyder, at han ikke er på kontoret om fredagen, så hvis du vil have fat i ham, er der bedst chance for det mandag – torsdag.

 

Vi glæder os til at se jer til ”Åbent kursus” – tak for tilmeldingerne – det bliver dejligt at ses igen.

 

Rigtig god efterårsferie til alle.

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe