Nyhedsbrev September 2021

Kære medlemmer

 

Skoleåret kører for fuld udblæsning, og sommerferien føles allerede langt væk. 

 

De ændrede retningslinjer på skoleområdet har normaliseret vores hverdag til næsten normal:

 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/aug/210831-generelle-retningslinjer-for-grundskoler-pr--1--september-2021.pdf

 

To opmærksomhedspunkter:

  1. Vi kæmper noget med at få kommunerne/skolerne til at udnytte de “udvidede frihedsgrader”. Kommunerne kører stort set som de plejer, og vi mener, at der er et uudnyttet potentiale.
  2. Når det skal vurderes, hvilke elever der har været “nær kontakt”, kan lærerne naturligvis blive bedt om en vurdering, men det er vigtigt at pointere, at det er ledelsens ansvar at prioritere, hvilke elever der evt skal sendes hjem til testning.

 

Vi er igen i gang med lønforhandlinger i vores to kommuner. I Ringsted kommune laver vi forhandlinger med den enkelte skole. På nogle skoler for hver enkelt medarbejder, på andre skoler laver vi skoleaftaler med tillæg til bestemte funktioner.

 

I Sorø har vi omfordelt midlerne, så alle får 3000,- mere om året i 00-kroner. Det er oven i det ekstra løntrin, vi fik ved sidste forhandling, og det skal tjene til en mere solidarisk lønfordeling samt som rekrutteringsmiddel.

 

Vi har forsøgt at arrangere vælgermøder i FH-regi i begge kommuner. Det førstkommende møde i Sorø har vi desværre været nødt til at aflyse, fordi det kun var to partier, som prioriterede at deltage. Det er vi naturligvis ikke tilfredse med, så vi overvejer lige nu, hvordan vi i stedet får politikerne i tale. I Sorø er vi til stede på folkemødet d. 18. september og i Ringsted til Ringstednatten 3. september.

 

Vi har tidligere annonceret “Åbent kursus” 29.-30. oktober på Emmaus. Vi udsender program og bindende tilmelding i uge 39. Vi glæder os til at se jer😊.

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe