HU So

Hovedudvalget

 

Hovedudvalget består af 5 ledelsesrepræsentanter, 8 tillidsrepræsentanter og 3 sikkerhedsrepræsentanter.

Ledelsesrepræsentanterne er udpeget af direktionen. Kommunaldirektøren er født formand og mindst 1 af de udpegede skal indgå i en sikkerhedsgruppe. Arbejdsmiljøkonsulenten deltager i HU møder.

De 8 tillidsrepræsentanter er udpeget af de faglige hovedorganisationer, fordelt med 4 fra LO, 3 fra FTF- K og 1 fra AC.

Arbejdsopgaverne i HU er:

1.      At forhandle og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri

2.      Overordnede niveau:

·         Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinier vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen.

·         Vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v.

·         Fortolke aftalte retningslinier.

·         Fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom.

·         Indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter.

·         Sikre de fornødne uddannelsesmuligheder til medlemmer i MED-organisationen. Tillidsvalgte skal have tilbudt uddannelsen senest 1 år efter hvervet er påbegyndt.

·         Hovedudvalget drøfter 1 gang årligt følgende politikområder: Løn, socialt kapitel, kompetenceudvikling og teknologiudvikling.

Hovedudvalget udarbejder overordnede politikker og retningslinier om personaleforhold. De aftalte retningslinier er bindende for begge parter og skal respekteres, indtil der er foretaget ændringer heri.

Vi har aftalt, at mødes op til 10 gange om året, en af gangene er i forbindelse med budgetbehandlingen og inden 1. behandling i byrådet.

Hovedudvalget er reference for hvert enkelt Sektorudvalg og varetager også forhold vedrørende samarbejde og sikkerheds og sundhedsarbejde.

Repræsentant for Danmarks Lærerforening er Fællestillidsrepræsentant Birgitte Lehrmann, Sorø Borgerskole.

Politikker