CMU Ri

I Ringsted er der nedsat et områdeudvalg indenfor de tre store områder administration, sundhed, børn og kultur.

Områdeudvalgene er sammensat repræsentativt fra både ledelse- og medarbejderside. 

Formålet med områdeudvalget er at give mulighed for at medarbejdere og ledere kan følge udviklingen og drøfte hvordan det går med at realisere politiske målsætninger og overordnede værdier, ideer og planer indenfor det samlede område. Desuden er formålet at kunne drøfte forhold af fælles interesse med betydning for udviklingen på det samlede område og at inspirere hinanden og erfaringsudveksle til glæde for udviklingen på de enkelte områder. 

De opgaver Områdeudvalget for Børn og Kultur har er at drøfte emner, der har betydning for hele områdets funktion og udvikling samt at drøfte væsentlige udviklingstendenser indenfor området generelt, og hvilken betydning de har for Ringsted og de enkelte arbejdspladser.

Desuden er opgaven at give og hente inspiration i forhold til områdets funktion og udvikling indenfor områdets faglige udvikling, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Repræsentanter for Danmarks Lærerforening er Fællestillidsrepræsentant Ingelise Jørgensen, Vigersted Skole, Arbejdsmiljørepræsentant Karl Ernst Schefferling, Valdemarskolen, Beth Gudmansen, Dagmarskolen, Niels Ove Rysager, Ådalskolen og Arbejdsmiljørepræsentant Jan Broholm, Kompetenceenheden i Ringsted Kommune.