HMU Ri

I Ringsted er der nedsat et MED- Hovedudvalg for hele kommunen. MED-Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen og for varetagelse af sikkerheds- og sundhedsområdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Udvalgets sammensætning baseres på valgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Alle hovedorganisationer, LO, FTF og AC er repræsenteret i MED-Hovedudvalget. 

MED-Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler og overenskomster i tilfælde, hvor aftaleretten er delegeret til de lokale repræsentanter.

MED-Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave:

- gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen,

- at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v.,

- at fortolke alle retningslinjer,

- at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom. 

MED-Hovedudvalget mødes flere gange om året med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samt udviklingsmuligheder i kommunen.

Repræsentanterne for Danmarks Lærerforening er Fællestillidsrepræsentant Ingelise Jørgensen, Vigersted Skole og Arbejdsmiljørepræsentant Karl Ernst Schefferling, Valdemarskolen.