Sektorudvalg So

Sektorudvalgene

Sektorudvalg er oprettet på følgende områder:

Børn og Undervisning, Kultur og Fritid, Arbejdsmarked og handicap, Ældre, Sundhed, Ejendomscenter og Administrationen.

Sektorudvalget indenfor ”Børn og undervisning” består af 5 ledere, 8 medarbejdere, hvoraf 2 er fra LO, 4 fra FTF og 2 sikkerhedsrepræsentanter (som valgt af samtlige sikkerhedsrepræsentanter indenfor området). Fagcenterchefen er født formand.

Arbejdsopgaver i sektorudvalget er:

·         At give medarbejdere og ledere mulighed for at koordinere og følge udviklingen på tværs i egne områder i forhold til overordnede målsætninger, værdier, udvikling, arbejdsmiljø samt udveksling af inspiration og erfaring.

Sektorudvalg er reference for den enkelte sektors MED- lokaludvalg/P-MED.

Der skal ud over de ordinære møder afholdes mindst 2 årlige møder med samtlige sikkerhedsgrupper inden for hvert sektorområde.

Repræsentanter for Danmarks Lærerforening er Fællestillidsrepræsentant Birgitte Lehrmann, Sorø Borgerskole, Arbejdsmiljørepræsentant Peter Laackmann, Sorø Borgerskole og Arbejdsmiljørepræsentant Stefan Nissen, Ruds Vedby Skole.