Nyhedsbrev December 2021

Kære medlemmer

 

Så fik vi alle sat vores X til kommunalvalget.

De nye byråd har endnu ikke konstitueret sig, men når det sker, inviterer vi de 2 udvalg på vores område til møder med os. Lise har indtil nu haft 4 årlige møder med formanden for udvalget i Ringsted, men det har man ikke villet i Sorø. Vi prøver at genetablere et samarbejde med den nye udvalgsformand. Vi synes, at forløbet efter valget, særligt i Sorø, har været aldeles uskønt. Vi appellerer hele tiden til et bredt samarbejde og mulighed for medarbejderindflydelse, da vi jo er en partipolitisk uafhængig organisation. Vi er vist imidlertid tilsyneladende røget i krukken af ”røde”, hvis man spørger blå blok i Sorø. Vi håber meget, at det nye udvalg tænker anderledes og kan se, at vi har noget at byde på FAGpolitisk, og at det er værd at have en god kontakt til DLF.

 

Hvis man ser lidt ud over egen andedam, er det jo Martin Dam, der er blevet formand for KL i stedet for Jacob Bundsgaard. Det er Bundsgaard DLF har etableret ”Sammen om skolen” med, og vi håber, sandelig, at de gode takter i det samarbejde kan fortsætte, for det har vi rigtig meget brug for.

 

Vi håber, at alle der har ønsket løntjek, har fået det ude omkring på arbejdspladserne – ellers kontakt din TR eller os.

 

Vi har evalueret processen om arbejdet med A20 i begge kommuner, og vi er sammen med skoleledere og TR’er i gang med at tale om, hvilke forbedringer vi kan trænge til i forhold til næste år. På det regionale og statens område bliver aftalen først implementeret i næste skoleår.

 

Vi havde håbet, at Corona i dette efterår var et overstået kapitel, men det viser sig jo desværre ikke at være tilfældet, om end situationen er anderledes nu end sidste år. Vi bakker op om muligheden for at vise coronapas på arbejdspladserne, men det virkelige problem er i øjeblikket de uvaccinerede børn. Måske har I fulgt med i, at DLF centralt arbejder for flere greb for at sikre lærernes arbejdsmiljø? F.eks. mulighed for hjemsendelse af de smittedes søskende indtil de har fået svar på deres tests.

 

Helt konkret mangler skolerne podere, da de små elever også skal testes nu. Det er helt klart arbejde udenfor vores overenskomst, og kan derfor ikke pålægges en lærer. Hvis man frivilligt påtager sig opgaven, er det arbejde udenfor vores overenskomst og skal aftales som sådan.

 

Skulle du blive ramt personligt af Covid, og du kan sandsynliggøre, at smitten er sket i arbejdstiden, skal du huske at indberette det som en arbejdsskade. Vi har netop fået information om, at DLF har sikret medlemmerne for 73 millioner kroner i arbejdsskadeserstatning i 2020 – så det betaler sig at være medlem – også af den grund.

 

Til slut vil vi ønske jer en dejlig julemåned og en glædelig jul, når den tid kommer.

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe