Nyhedsbrev december 2021 - Jul

Kære medlemmer

 

Det var nok lidt naivt, da vi troede, at sidste nyhedsbrev var det sidste inden jul… Vi har i hvert fald et par tilføjelser:

 

Det var i hvert fald ikke en ny omgang hjemmeundervisning med alt, hvad det tilhører, vi havde ønsket os i julegave☹:

 

Der er nu indført krav om coronapas i Ringsted kommune, og det er effektueret.

 

I Sorø er man i gang, og indstillingen til politikerne er, at man skal indføre det f.eks. i ældreplejen, men ikke på skoleområdet. Argumentet er, at vores ”borgere” er børn, som ikke er sårbare. Samtidig mener man, at passet er ”falsk tryghed”, når man arbejder med børn, som alligevel ikke bliver syge. Derfor har både børn og voksne mulighed for at blive testet på skolerne 2 gange om ugen i stedet. I begge kommuner har hoved-MED været inddraget.

 

Sidste gang skrev vi, at lærere ikke kan pålægges arbejde udenfor overenskomst. Situationen er dog nu så alvorlig, at arbejdsmarkedets parter har indgået en ny fælleserklæring, som betyder, at det igen bliver en mulighed at varetage andet arbejde efter aftale. Vi skal dog inddrages som organisation ligesom sidste gang, det baseres på frivillighed, man skal oplæres i nye funktioner, og man får sin sædvanlige løn. Hvis du bliver spurgt, og du er i tvivl om vilkår, så skriv til os.

 

Huske stadig at indberette Covid som en arbejdsskade, hvis du kan sandsynliggøre, at du er blevet smittet på arbejde.

 

Foreningen arbejder fortsat på at sikre en så tryg tilbagevenden til skolen som muligt i januar. Du kan følge med på www.folkeskolen.dk eller på Facebook: https://www.facebook.com/RingstedSoroLaererforening

 

Kredskontoret holder fysisk lukket 21. dec. til 3. januar, begge dage incl. men du har stadig mulighed for at komme i kontakt med os i ferien. Så skal du skrive til: liva@dlf.org

 

Og nu vil vi igen ønske en rigtig glædelig jul og festligt nytår.

 

 

 Mange julehilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe