Nyhedsbrev december 2023

Kære medlemmer

 

Tak for aktiviteten i forbindelse med hovedstyrelsesvalget. I har givet næsten alle kandidater stemmer, fx også repræsentanten for børnehaveklasselederne, logopæderne og UU’erne. Vi fik valgt Thomas Andreasen ind, og det er vi svært tilfredse med, da vi så igen har en direkte samarbejdspartner i hovedstyrelsen. Du kan læse om den nye hovedstyrelse på folkeskolen.dk og vi ønsker Thomas hjertelig tillykke.

 

Vi udloddede præmier i forbindelse med valget, og vi kan fortælle, at UU i Ringsted, UU i Sorø og Søholmskolen i Ringsted kan glæde sig til kage, fordi de havde en stemmeprocent på hele 100%. Medlemmerne på Valdemarskolen i Ringsted skal også have kage, for de var den arbejdsplads med flest afgivne stemmer. Stærkt 😊. Kredsens stemmeprocent var 41 % og vi placerede os derved lidt under landsgennemsnittet på 45%.

 

Vi ser desværre mange kollegaer, der er pressede af forældreklager. Det samme mønster ser man i foreningen centralt, og det er bl.a. noget af det Thomas Andreasen arbejder med i arbejdsmiljøafdelingen. Derfor har vores jurister udarbejdet forslag til retningslinjer for både forældreklager og de af og til tilhørende tjenstlige samtaler. Det arbejder vi sammen med TR’erne om, og vi sender dem til forvaltningerne og skolelederne. Vi håber, at de bliver sat på dagsordenen i de lokale MED-udvalg, for det er rigtig vigtigt, at den slags sager håndteres ordentligt lokalt.

 

Vi sætter også fokus på TR’s rolle som bisidder, hvor TR’erne har fået uddannelse i regler og rammer for dette område på en fælles uddannelsesdag med Slagelse Lærerkreds, hvor en af foreningens advokater underviste.

 

Vi varmer også op til OK24, og TR’erne har netop været til møde med Gordon og co i forhold til dette.

 

Lise Vadsager er igen valgt til repræsentantskabet i FH Vestsjælland, hvor vi netop har haft repræsentantskabsmøde. Lisbeth Søndergaard fra ”gamle” FTF og arbejdende i Ringsted Kommune blev valgt til ny formand for FH Vestsjælland. Vi er glade for at kunne fortælle jer, at samarbejdet med de andre organisationer om hele den samlede fagbevægelse giver mere og mere mening for os – ikke mindst i forhold til medlemsrekruttering. Vores medlemsprocent er fin i DLF, men dog vigende, mens det i andre organisationer er temmelig katastrofalt. Vi må og skal styrke den samlede fagbevægelse, hvis vi skal fastholde indflydelse på bl.a overenskomster og bevarelse af ”den danske model”, og det kan kun gøres i fællesskabet.

 

Rigtig glædelig jul til alle – nyd nogle gode julefrokoster og en rolig juleferie.

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe