Nyhedsbrev kongres september 2023

Kære medlemmer

 

Her kommer et ekstraordinært nyhedsbrev, som handler om KONGRES 2023, med en kort opdatering med vores lokale perspektiv på kongressen.

 

Økonomi – resolution

Vi vedtog en resolution til hele verden og omegn, som drejer sig om den meget stramme økonomiske situation, folkeskolen befinder sig i. Den bakker op om budskabet fra alle hovedmedudvalg, som også har henvendt sig fælles til Christiansborg.

 

Vi havde minister, Mattias Tesfaye, på besøg – han sagde mange fornuftige ting, men mente dog, at vi har råd til skattelettelser. Det står i modsætning til vores lokale formand, Lise Vadsager:

 

https://www.folkeskolen.dk/dlf-finanslov-kommunal-okonomi/lokal-laererformand-vi-har-ikke-rad-til-skattelettelser-sa-enkelt-er-det/4731586

Medlemmernes retssikkerhed

Vi var mange, der pressede på sidste år for at få initiativer i gang i forhold til at få sikret medlemmernes retssikkerhed. Det havde vores eget hovedstyrelsesmedlem, Thomas Andreasen et indlæg med, hvor han gjorde status på foreningens tiltag.

 

Gordons mundtlige beretning – som efter vores mening stod knivskarpt, affødte mange gode debatter om investeringer i skolen, rammer for medlemmernes arbejde, arbejdstid og arbejdsmiljø, læreruddannelse og fællesskabet i foreningen.

 

Poul Nyrup besøgte os, ikke som socialdemokrat, men som repræsentant for Headspace, hvilket fik mange gode ord om børn og unges trivsel med på vejen.

 

KL’s formand, Martin Damm, talte om, at KL vil bakke op om forpligtigelserne i A20. Den udtalelse blev fulgt op af vores egen næstformand, Birgitte Lehrmann, som problematiserede opgaveroversigter og udfordringer med TRIO, og blev citeret i denne artikel:

https://www.folkeskolen.dk/arbejdstid-arbejdstidsaftale-a20-dlf/laerernes-to-ar-gamle-arbejdstidsaftale-frustrerer-fortsat/4732307

 

Foreningens målsætninger  blev endelig vedtaget, så nu kan vi begynde at tale om, hvilke konkrete initiativer der skal i gang på den baggrund.

 

OK-krav blev diskuteret for lukkede døre, idet man jo ikke serverer den slags på et fad inden forhandlingerne er gået i gang. Men vi kan godt afsløre, at vi snakkede meget om kompetenceudvikling, løn, A20 og det at kunne holde til et helt arbejdsliv – ligesom I har gjort på møderne i de faglige klubber.

 

Formands og næstformandsvalg. Gordon Ørskov Madsen blev genvalgt og ny næstformand bliver Niels Jørgen Jensen. Tillykke til dem begge 😊

 

Hvis du har lyst til at nørde lidt mere i Gordons beretning, resolutionen, målsætninger, OK-krav mm kan du læse meget mere på www.dlf.org og www.folkeskolen.dk

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe