Nyhedsbrev september 2023

Kære medlemmer

 

Vi håber, I er kommet så godt i gang med skoleåret, at I har tid til at læse et nyhedsbrev fra os.

 

I kan glæde jer til kagemand på ”Lærerens dag” 5. oktober. Kredsstyrelsen kommer ud på arbejdspladserne og hilser på, så vi håber, vi møder mange af jer den dag 😊

 

Hoved-medudvalgene i begge kommuner har valgt at skrive under på et fælles ”nødråb” til Christiansborgs politikere. Det drejer sig kort fortalt om, at det fra hovedstaden forlyder, at økonomien går ufatteligt godt i Danmark, men at vi i kommunerne oplever, at vores velfærd bløder og medarbejderne er pressede, og det har vi brug for at få rettet op på. 70 kommuner har skrevet under, så det er en stærk henvendelse.

 

Lokalt oplever vi mange pludselige beslutninger ude på arbejdspladserne, ofte truffet af ledelsen alene. Derfor har vi sammen med tillidsrepræsentanterne arbejdet med, hvordan vi bedst får indflydelse på beslutninger via MED/SU-systemet. Vi opfordrer jer til, at I interesserer jer for både at få sat vigtige punkter på dagsordenen, og at I læser referaterne fra møderne på egen arbejdsplads. Fælles viden og fælles indflydelse er vigtig😊

 

Vores TR’er skal på kursus i ”Psykologisk tryghed”. Det har vi prioriteret en opdatering på, fordi det er helt afgørende for trivsel på arbejdspladsen, at medarbejderne oplever tillid og tryghed.

 

Der er netop udkommet en stor landsdækkende evalueringsrapport om arbejdstidsaftalen. Den viser, at lærere generelt oplever, at skoleplanerne giver indflydelse og ejerskab, at de fleste lærere har fleksibel arbejdstid, og at ret få beder ledelsen om at placere al arbejdstid i et komme-gå-skema. Men på 3. år oplever vi desværre opgaveoversigterne som mangelfulde. Det genkender vi helt bestemt også lokalt - og flere steder er de endda værre end sidste år. Det er vi slet ikke tilfredse med, og der er igangsat et arbejde med forvaltning og skoleledere i Ringsted, hvor vores konsulent, Ivar, rådgiver skolelederne i at rette oversigterne til efter de gældende regler, som både er skitseret i A20 og suppleret i vores lokale tilføjelser. Det samme vil vi foreslå Sorø kommune, når vi mødes med dem igen. Vi bliver ved med at presse på, til det virker.

 

Vi har holdt åbent kredskontor, det var ikke det store tilløbsstykke – mon det skyldes tidspunktet, indholdet, eller bare at det er der ikke behov for? Kom gerne med din mening om det, enten til TR eller til os.

 

Vi er, som omtalt i sidste nyhedsbrev, fortsat glade for at komme på rundtur i alle faglige klubber. Hav lidt tålmodighed med os, der er mange arbejdspladser og masser af kalendergymnastik.

 

Børnehaveklasselederne har netop besøgt kredskontoret for at opstarte et fagligt netværk. Det var en rigtig god aften, og vi opfordrer til, at hvis andre særlige medlemsgrupper kunne bruge et eget netværk, så sig det til TR – så finder vi ud af det.

 

Mange sensommerhilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe