Nyhedsbrev Februar 2024

Kære medlemmer

 

Generalforsamling: Hele Danmarks Lærerforening fylder 150 år i år. Selvom Ringsted-Sorø Lærerforening kun fylder 148 år, er vi alligevel med på fejringen. Vi fejrer bl.a. os selv og vores fællesskab på generalforsamlingen 14. marts fra kl. 16.00 i kantinen på ZBC i Ringsted. Det er en valggeneralforsamling, hvor vi skal vælge en ny kredsstyrelse. Hvis du er interesseret i at stille op, kan du skrive en mail til liva@dlf.org, for så kan du få en lille tekst om dig selv med i materialet, som vi sender ud før generalforsamlingen. Alt det praktiske, sender vi ud i særskilte mails til jer.

 

Lønforhandlinger: I Danmarks Lærerforening er det kredsen (undtagen på statens område, hvor det er TR), der forhandler alles løn – også nyansattes. Vi får tit viden om, at skoleledere lover en højere løn til nogen, som regel nye. Hvis vi siger ja til det, betyder det, at nyansatte får højere løn end dem, der bliver hos os, og som aldrig får en lønforhandling. Det har vi skrevet om før. I Sorø er vi enige om, at vi følger de fælles lønaftaler, vi laver en gang om året med skoleledere og lønsagsbehandler fra kommunen. I Ringsted derimod, er der et ønske fra skolecenterchefen om at forhandle individuel løn. Vi tog handsken op og inviterede alle skoleledere. Vi har nu haft forhandling med alle, og det var godt nok nedslående, for alle som en havde stort set ingen penge at forhandle om, og alle vores skoleaftaler blev forlænget med ganske små justeringer. Efterhånden som vi får dem retur fra skolelederne, lægger vi dem på vores hjemmeside, så tillæg er synlige for alle og dermed intet stukket ind under gulvtæppet. Tilbagemeldingen til Jesper Ulrich var, at ambitionerne ikke er realiserbare, og at vi fortsætter vores lønpolitik: Saml midlerne og fordel stumperne bredt.

 

Gordon Ørskov og co forhandler OK24 på livet løs i øjeblikket. Her er løn naturligvis også på tapetet. Så kommunerne får givet vis rigeligt at se til med at få råd til oversætte forhandlingsresultatet til jeres lønsedler 😉

 

Seniorfordele: Vi oplever, at flere næsten 60-årige medlemmer ikke er klar over, at der er et par fordele: I det kalenderår, du fylder 60 år, har du ret til to seniordage. I den normperiode, du fylder 60 år, har du ret til 175 timers nedsat tid men med fuld pensionsindbetaling. Husk at aftale med skoleleder, hvordan de 175 timer skal udnyttes, så du faktisk oplever det som frihed.

 

Og til slut et par hurtige opdateringer:

 

Der er nu gratis adgang til Arbejdermuseet i København for medlemmer.

 

Gruppeliv opkræver nu præmien direkte fra medlemmerne (det har tidligere været via DLF, men den går ikke længere i forhold til GDPR).

 

Staten stjal St. Bededag, men de skal betale for det. Derfor er der nu et tillæg på din lønseddel, der hedder ”storebededagstillæg”.

 

Danmarks Lærerforening har hentet 125 millioner til medlemmerne i arbejdsskadeserstatning, og 2,2 millioner i løntjekket = medlemskab betaler sig – også økonomisk 😊

 

 

 

Mange hilsener fra kredsstyrelsen i Ringsted-Sorø Lærerforening

Emner

Målgruppe