Kreds 50 Kredsen

Faktatal Januar 2017

Ringsted-Sorø lærerforening

Fakta på undervisningsområdet i Ringsted og Sorø kommuner 2017

 

 

Forord

Statistik er materiale, som man nemt kan få til at vise, det man gerne vil have, det skal vise. ”Det kommer an på de briller, man har på”, siger man. Hvad kan man bruge fakta tal til, særlig i en tid hvor det meste af det, der sker i skolen, er baseret på værdier, dialog og tillid. Alle vil gerne ligge over gennemsnittet i diverse målinger, men det er jo ifølge sagens natur ikke muligtJ

Vi mener, at hvis man kommer bagom tallene, får en forklaring og har en dialog om tingene, så er det en god ide at tage udgangspunkt i noget materiale, som på en eller anden måde kan sammenlignes.

Vi har samlet nogle data, som vi mener, kan være med til at give et billede af vilkårene for skolerne i vores to kommuner – Ringsted og Sorø – og dermed for de ansatte lærere.

Indholdet på skoletal.dk bygger fortrinsvis på åbne kilder, som f.eks. Indenrigsministeriets nøgletal, Danmarks Statistik, KRL og Undervisningsministeriets databank. Derudover rummer databanken oplysninger fra foreningens medlemsundersøgelser.

Venlig hilsen kredsstyrelsen i Ringsted – Sorø lærerforening

 

 

Personaleflow på skolerne – lærerstillinger.

(Medlemmer)

Lærerflytninger siden 1. december 2015 – 2. januar 2017

Skole

Anden kommune/folkeskole

Anden folkeskole i Sorø

Fri-, privatefterskole eller anden uddannelse

Pension

Ansat som leder

Andet – f.eks. holdt op som lærer eller ukendt ansættelse

I alt

Frederiksberg (42)

1

 

1

1

 

1

4

Pedersborg (45)

4

1

 

1

 

5

11

Sorø Borgerskole (47)

3

1

 

1

 

2

7

Holbergskolen (42)

1

1

 

1

 

5

8

Ruds-Vedby (17)

 

 

 

 

 

1

1

Stenlille (40)

1

1

3

2

 

4

11

I alt

10

4

4

6

 

18

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) = antal medlemmer den 2. januar 2017

Antal medlemmer 2. januar 2017: 233 medlemmer

0 org.forhold/02 DLF7022 medlemmer/medlemsopgørelse 2.1.17 - Sorø

 

Lærerflytninger siden 1. december 2015 – 2. januar 2017

Skole

Anden kommune/

folke-skole

Anden folke-

skole i

Ringsted

Fri-, privatefter-

skole eller

anden

uddannelse

Pension

Ansat som leder

Andet – f.eks. holdt op som lærer eller ukendt ansættelse

I alt

Byskov – Benløse (45)

2

 

 

7

 

1

10

Kildeskolen (11)

2

 

 

 

 

 

2

Nordbakkeskolen (15)

 

1

 

 

 

1

2

Søholmskolen (12)

1

 

 

 

 

 

1

Vigersted (33)

 

 

 

2

 

2

4

Dagmarskolen (42)

4

 

 

3

 

 

7

Valdemarskolen (49)

2

 

1

1

 

6

10

Campus (56)

3

1

1

4

 

4

13

Byskov – Asgård (51)

4

1

5

 

 

6

16

Ådalskolen (22)

1

 

 

 

 

1

2

I alt

19

3

7

17

 

21

67

 

( ) = antal medlemmer den 2. januar 2017

 

Antal medlemmer 2. januar 2017: 336 medlemmer                                          

 

0 org.forhold/02 DLF7022 medlemmer/medlemsopgørelse 2.1.17 - Ringsted

 

 

 

 

 

 

Antal fuldtidsansatte lærere

Kommune

Kommune nr.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ringsted Kommune

329

385

423

404

375

350

334

332

326

335

312

Sorø Kommune

340

274

274

280

276

246

234

252

234

228

225

 

Antal timelønnede (beregnet fuldtid, vikarer)

Kommune

Kommune nr.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ringsted Kommune

329

13

10,7

13,8

9,9

8,2

9,2

9,7

16,5

19,3

-

Sorø Kommune

340

9

7,3

14,1

6,5

6,9

-

9,4

14,5

15,1

-

 

Antal vikar/timelønnede

Kommune

Kommune nr.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ringsted Kommune

329

66

66

79

66

66

60

59

71

61

-

Sorø Kommune

340

29

32

55

31

28

-

37

41

50

-

 

Kompetencedækning

Kommune

Kommune nr.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ringsted Kommune

329

-

-

-

-

-

74,40%

75,20%

79,10%

81,80%

-

Sorø Kommune

340

-

-

-

-

-

84,40%

85,00%

85,10%

83,00%

-

 

 

 

 

 

Elevtal i folkeskolen

Kommune

Kommune nr.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ringsted Kommune

329

3.672

3.654

3.636

3.642

3.597

3.429

3.424

3.350

3.281

-

Sorø Kommune

340

3.305

3.287

3.364

3.293

3.302

3.263

3.240

3.180

3.130

-

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Kommune

Kommune nr.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ringsted Kommune

329

20,2

20

20

20,3

20,3

19,8

20,7

22,4

22,5

22,4

Sorø Kommune

340

19,3

19,8

20

20,3

21,2

22

22,6

22,5

22,2

22,2

 

Sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget

Kommune

Kommune nr.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ringsted Kommune

329

13,7

14,8

13,9

12,3

12,2

12,4

12,1

11,3

12,1

-

Sorø Kommune

340

13,2

14,7

14,2

12,5

11,2

12

12,3

14,5

14,1

-

 

Sygefraværsprocent

Kommune

Kommune nr.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ringsted Kommune

329

6,00%

6,50%

6,10%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,00%

5,30%

-

Sorø Kommune

340

5,80%

6,50%

6,20%

5,50%

4,90%

5,20%

5,40%

6,40%

6,20%

-

 

 

 

 

 

 

Tildeling af resurser pr. elev

Nettodriftsudgifter pr elev til folkeskoler inkl. Specialtilbud regnskab 2015 (KRL):

Hele landet: 79.840,- pr elev

Ringsted: 87.705,- pr elev

Sorø: 76.953,- pr elev

Udgifter til folkeskole netto pr. elev (specialundervisning trukket ud):

Hele landet: 64.917,- pr elev.

Ringsted: 61.269,- pr elev.

Sorø: 53.365,- pr. elev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lærernes undervisningstimetal

Skole

Gns. undervisningstid

Undervisning i folkeskolens fag. Gns.

Antal fuldtid

Antal personer

Ringsted kommune

705,48

506,17

259,28

272,00

Byskovskolen/Asgård

720,70

549,42

46,36

48,00

Byskovskolen/Benløse

755,00

652,52

40,30

42,00

Campusskolen

691,70

564,12

54,55

56,00

Dagmarskolen

739,09

654,63

27,90

29,00

Nordbakkeskolen

712,58

646,75

12,91

14,00

Søholmskolen

701,85

650,20

9,87

11,00

Valdemarskolen

628,77

0,00

39,70

42,00

Vigersted skole

709,17

565,80

27,69

30,00

 

Skole

Gns. undervisningstid

Undervisning i folkeskolens fag. Gns.

Antal fuldtid

Antal personer

Sorø kommune

750,20

513,03

207,08

221,00

Frederiksberg Skole

758,03

736,81

38,36

41,00

Holbergskolen

769,90

560,25

37,36

39,00

Pedersborg Skole

732,97

622,17

37,88

42,00

Ruds Vedby Skole

794,97

609,76

14,36

15,00

Sorø Borgerskole

712,71

597,03

41,40

44,00

Stenlille Skole

764,13

0,00

37,72

40,00

 

 

         Egen opgørelse.             

       

 

 

 

Lønninger i kommunerne sammenlignet med omegnskommunerne

Nettomånedsløn sammenlignet med kommunerne rundt om Ringsted/Sorø

 

Tallene er fra kommunernes og regionernes lønningsdatakontor.  www.krl.dk

De er fra august 2016, og er taget fra:

Krl.dk : Statistik og tal – kommunal lønstatistik – valgt kommune - Lærere m.fl. i folkeskole og spec. Alle ansat på læreroverenskomst, minus PPR og konsulenter.

Kommune

Nettoløn

Ringsted

32.784,-

Sorø

33.054,-

Kalundborg

33.071,-

Holbæk

33.366,-

Køge

33.480,-

Roskilde

34.009,-

Slagelse

34.086,-

Lejre

34.151,-

Faxe

34.211,-

Næstved

34.570,-

 

 

 

Forhåndsaftaler, der gælder alle lærerne i kommunen. (En forhåndsaftale er forhandlet mellem organisationen og kommunen og er lokalt gældende):

Ringsted: 2.200,- for deltagelse i team/tværfagligt arbejde.

Sorø: 0,-

Næstved: Alle på ny løn: 11.400,- pensionsgivende om året. Alle på personlig ordning: 2 løntrin + 1.300,-

Kalundborg: 2 løntrin for uddannede OK-lærere. 1 trin for tjenestemænd.

Slagelse: 2 kvalifikationstrin til uddannede (+ 1 trin for konvertering af arbejdstidsbestemte tillæg)

Faxe: Teamsamarbejde: 9515,-

Holbæk: Professionstillæg: 10.617,- til alle OK-ansatte. 3.617,- til tjenestemænd.

Køge: 0,-

Roskilde: 14.400,- til alle.

Lejre: 11.453 kr. til alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere. 1 løntrin + 5.021 kr. til alle tjenestemandsansatte lærere.

 

Arbejdstid for lærerne

Begge kommuner arbejder med ”Bilag 4” til overenskomsten fra 2015, som er en hensigtserklæring med 15 punkter, som alle skoler forpligtes til at tages højde for i skoleårets planlægning.

Sorø: Har lavet nogle tilføjelser til bilag 4 i samarbejde med Ringsted-Sorø lærerforening. Skolerne er ret forskellige hvad arbejdstid angår, da kompetencen er lagt ud til skolerne.

Ringsted: Har indgået en arbejdstidsaftale med Ringsted-Sorø Lærerforening. I korte træk går den ud på, at lærerne selv kan disponere over 5 timer ud af 40 timer om ugen, som man kan vælge at udføre et andet sted end på skolen. Tilstedeværelsen på skolen er på 35 timer om ugen. Undervisning og møder ligger fast, og hvis der er en timerest, kan læreren selv disponere, hvor disse timer placeres. Fra sommeren 2017, vil der være et undervisningsmaksimumstimetal på 780 timer om året, svarende til 26 ”gammeldags” lektioner.

 

Ringsted-Sorø Lærerforening konkluderer: Der er tilfredshed med den indgåede aftale i Ringsted. Generelt er vi i begge kommuner nået langt siden lockouten i 2013, som stadig betragtes af mange som et nulpunkt. Vi har et godt samarbejde med forvaltninger og skoleledere i begge kommuner.

Det er svært at rekruttere lærere og lønnen er bedre i omegnskommunerne.

Ringsted-Sorø Lærerforening anbefaler: Vi anbefaler, at kommunerne indgår forhåndsaftaler om løn med lærerne. Vi skønner, at det kan være med til at afhjælpe lærermanglen.

Vi anbefaler samtidig, at kommunerne nøje overvejer nye tiltag, som besluttes kommunalt og er resursebindende. Vi oplever, at lærerene har mange kommunalt besluttede indsatsområder, som der skal ofres tid og kræfter på. Dette fratager tid fra børnene, undervisningen og skole-hjemsamarbejdet. Men det vil vi rigtig gerne uddybe på møderne med jer.