Medlem Aktiviteter

Mødekalender

Her kan du se nogle af kredsens planlagte møder

Ordforklaring:

TR- møde: fælles møde for alle `TRèr både i Ringsted og Sorø.
KTR-møde: kommunemøder for TRèrne i Sorø og Ringsted
Døgnmøde: møde for kredsstyrelsen.
Kredssamarbejde/baglandsmøde: Møde med andre kredsstyrelser og det lokale hovedstyrelsesmedlem.

Her til højre kan du se kalendere med nogle af kredsens planlagte møder.